Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Om doktorgradsutdanningen

Opptaksinformasjon

Se utlyste stillinger

Kvalifikasjon/tittel

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag