Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

I denne doktorgradsutdanningen utvikles ny kunnskap om utdanning og læring.

Om doktorgradsutdanningen

Lærerutdanningsfagene er flerfaglige i den forstand at de integrer disiplinfaglig, fagdidaktisk og utdanningsvitenskapelig teorier og metodologier.

Et forskningstyngdepunkt i programmet er humanistiske lærerutdanningsfag (musikk, norsk, engelsk og KRLE) og pedagogikk.

Stipendiatenes prosjekter springer ut av problemstillinger som utforsker temaer relevante for lærerutdanning eller for profesjonspraksiser i barnehager, skole, voksenopplæring, høyere utdanning og kulturskoler. På tvers av de ulike områdene er tematikker knyttet til mangfold, inkludering og likeverd sentrale.

Les mer her

Opptaksinformasjon

Se utlyste stillinger

Les mer her

Kvalifikasjon/tittel

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag