Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Om doktorgradsutdanningen

Opptaksinformasjon

Se utlyste stillinger

Kvalifikasjon/tittel

Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag