Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Ph.d.-utdanningen i innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) skal bidra til utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat tjenestesektor. Dette inkluderer forståelse av tjenesteinnovasjoners egenart, barrierer og drivkrefter for innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner.

Om doktorgradsutdanningen

Ph.d.-utdanningen er en tre års fulltidsstudie satt sammen av en opplæringsdel og en forsknings/avhandlingsdel. Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.

Studiet tar sikte på å etablere en balanse mellom generell forskningskompetanse, en generell teoretisk og empirisk kompetanse innen programområdet og ph.d.-kandidatens fordypning innenfor det delområdet der du skal skrive din egen avhandling.

Opplæringsdelen består av kurs hvor kravet for å bestå normalt er skriftlige eksamener i form av for eksempel essay eller paper. Kurssammensetningen skal sikre høy faglig kvalitet, hvor ph.d.-kandidaten i samarbeid med veileder sørger for å følge kurs slik at sammensetningen dekker de krav som er stilt til kursdelen. Deler av kursdelen tas ved andre institusjoner, noe som også bidrar til at ph.d.-kandidater får impulser utenfra og muligheter for nettverksbygging.

Forskningen ved INTOP dekker temaer som for eksempel:

  • Innovasjonsprosesser i tjenesteproduksjon
  • Velferdsinnovasjon
  • Kommunal innovasjon
  • Innovasjon i kultur, reiseliv og opplevelsesnæringer
  • Sosialt entreprenørskap

INTOP er tilknyttet Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI)

Fullført ph.d.-utdanning fører fram til graden philosophiae doctor ved Høgskolen i Innlandet

Opptaksinformasjon

Se gjeldende opptakskrav i «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet»:

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad (120 studiepoeng). Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium; gjennomsnittskarakteren skal normalt være B eller bedre fra masterstudiet eller tilsvarende utdanning. Utregning av snittkarakteren skal vektes med studiepoengene for hvert emne og for masteroppgaven.

Utveksling

Høgskolen i Innlandet ønsker å stimulere ph.d.-kandidater til å gjennomføre et opphold ved en utenlandsk undervisnings-/forskningsinstitusjon som del av studiet.

HINN har samarbeidsavtale med Karlstads Universitet (KaU) og avtale med University of California, Berkeley, om forskeropphold, som også er åpen for ph.d.-kandidater.

Les mer om utenlandsopphold for ph.d.-kandidater.

Kvalifikasjon/tittel

Ph.d. i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP)

Alle utdanninger innen