Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Mangler du deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører? Med dette påbyggingsstudiet får du kunnskap i regnskap, skatt og økonomirådgivning som utfyller økonomisk-administrativ utdanning.

Om videreutdanningen

Regnskapsbransjen er i kontinuerlig endring og det er både og krav til ny og oppdatert kunnskap innen regnskapsområdet. Med en videreutdanning innen regnskap og økonomirådgivning vil du få mulighet til å komplettere annen økonomiutdannelse, samt øke din kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning. 

Studiet vil også kunne tilfredsstille deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører. Det er Finanstilsynet som foretar autorisasjon av regnskapsførere. I tillegg til utdanningskravet stilles det krav om godkjent praksis.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå + minst 45 studiepoeng fra økonomisk/administrativ utdanning på bachelornivå. For eksempel årsstudium i bedriftsøkonomi eller tilsvarende, hvor emner innen regnskap må være dekket med et omfang på minimum 7,5 studiepoeng, eller en hvilken som helst mastergrad.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Mange tar påbygging i regnskap og økonomirådgivning som siste studium i et løp for å fullføre bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Ved fullført studium vil du sammen med fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbygging i økonomi og administrasjon (tilbys kun ut 2021) ved Høgskolen i Innlandet, etter nærmere regler kunne sette sammen disse til en Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning kvalifiserer blant annet til opptak til siviløkonomstudiet ved Høgskolen i Innlandet. Graden kan også kvalifisere til opptak til master i regnskap og revisjon med tanke på å bli statsautorisert revisor ved de høgskoler/universiteter som tilbyr dette. Vær oppmerksom på at de fleste masterutdanninger har karakterkrav.

Med en fullført bachelor i regnskap og økonomirådgivning, og opparbeidet praksis kan du søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører. Les mer om utdannings- og praksiskravet i Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere og på Finanstilsynets side om personlig autorisasjon som regnskapsfører.

Har du allerede en fullført bachelor i økonomi og administrasjon/ledelse fra en norsk høgskole eller universitet, vil du med en påbygging i regnskap og økonomirådgivning kunne oppfylle utdanningskravet for autorisasjon som regnskapsfører. Vi gjør oppmerksom på at bachelorgraden du har fra før må dekke minimumskrav for bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) som du finner her.

Kvalifikasjon/tittel

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning - nettbasert