Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

3. februar 2024.

Om studiet

Dette engelskspråklige studiet er spesielt rettet inn mot bærekraft, inkludering og deltakelse, og gir studentene en konseptuell forståelse av endring som design for å være en drivkraft mot et samfunn basert på sosial rettferdighet og likeverd.

Denne masteren lar studentene utforske tradisjonelle måter å forstå spesialpedagogikk på, men enda viktigere, så introduseres alternative teorier og perspektiver innenfor spesialpedagogikk. Dette studiet gir studentene inngående kunnskap om hvordan filosofi, teori og etikk setter oss i stand til å analysere og kritisk reflektere over spesialpedagogikkens fortid og nåværende tilstand. Ved å engasjere seg i konsepter som bærekraft, inkludering og deltakelse, vil dette studiet gi studentene en konseptuell forståelse av endring som design for å være en drivkraft mot et samfunn basert på sosial rettferdighet og likeverd.

Opptaksinformasjon

Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende fullflørt grad og minst 2 års arbeidserfaring.

Du må laste opp følgende dokumenter i søknaden din:

  • Vitnemål fra bachelorgrad og karakterutskrift (utenlandske grader må tilsvare norsk bachelorgrad i henhold til kravene som stilles for godkjenning av utenlandsk utdanning gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse)
  • Et essay om dine teoretiske ferdigheter, som beskriver din erfaring og dens relevans for programmet (maksimalt 1200 ord)
  • Arbeidsattest som bekrefter minst 2 års relevant arbeidserfaring på heltid med barn og/eller voksne innenfor en utdanningskontekst. Dette må skrives av arbeidsgiveren din. CV blir ikke akseptert. Attesten må angi om det er heltid eller deltid (hvis du har hatt deltidsstillinger så må timer eller stillingsprosent inkluderes i referansen. Deltidsarbeid regnes om til heltid)
  • Hvis du ikke er norsk statsborger: En kopi av passet ditt

Kvalifisering og rangering av søkerne er basert på dokumentene som er etterspurt ovenfor. Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn ledige plasser på programmet, kan kandidater bli kalt inn til intervju.

Programmet er åpent for søkere fra EU/EØS, nordiske land og Norge.

Kvalifikasjon/tittel

Master in special education - Sustainability, inclusion and participation

Alle utdanninger innen