Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

6. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du en faglig fordypning for å kunne jobbe med psykisk helse? Deltidsstudiet er rettet mot helse- og sosialarbeidere som vil ha praktisk kompetanse.

Studiet gir teoretisk og klinisk fordypningskompetanse i psykisk helsearbeid, samt innsikt i og forståelse for forhold som fremmer psykisk helse for enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn, og hvilke faktorer som kan medvirke til psykisk uhelse, lidelse og sykdom.

Teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse vektlegges for å ivareta studiets erfaringsbaserte karakter. Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning innen helse- og omsorgsfag eller pedagogiske fag og minst 1 års relevant praksis etter fullført utdanning.

Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Mer om opptak

I søknaden din må du laste opp dokumentasjon på praksis, arbeidsattest eller tjenestebevis som viser stillingsprosent eller antall timer, samt fra og eventuelt -til dato. Deltidsstillinger blir regnet om til heltid av opptakskontoret.

Studiet krever følgende attester: medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Videre studier

Mastergrad kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå.

Utveksling

Ønsker du å få et innblikk i hvordan man jobber med psykiatri i andre land og hvordan de bruker de ressursene de har? Hva med å ta praksis i utlandet?

I studieløpet på master i psykisk helsearbeid har du mulighet til å ta seks ukers praksis i andre semester hos høgskolens samarbeidspartnere i Indonesia og Namibia.

I Indonesia vil du bo og jobbe i Banda Aceh og ha praksis ved psykiatrisk sykehus Rumah Sakit Jiwa. Du vil ikke kun få arbeidserfaring helt utenom det vanlige, men vil også dele kunnskapen din med indonesiske kolleger.

I Namibia vil du jobbe i landets hovedstad Windhoek og ha praksis ved psykiatrisk avdeling på Katutura State Hospital eller Central Hospital.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykisk helsearbeid