Fakta

Sted:
Rena
Studietype:
Høyere nivå

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Er du leder, eller ønsker du en ledende stilling i offentlig sektor? Flertallet av studentene hos oss er i jobb mens de studerer hos oss, og søker mer kompetanse for å lede og styre offentlige virksomheter.

Master i offentlig ledelse og styring, også kalt Master of Public Administration (MPA), er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Sentralt i studiet er å bedre forstå hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder for offentlig sektor innenfor komplekse velferdssamfunn, nå og i framtiden.

Studiet kombinerer emner fra flere vitenskapsgrener, henter praksisnære eksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen og integrerer blant annet fagområdene statsvitenskap, offentlig økonomi, organisasjon, strategi og ledelse, innovasjon og samfunnsvitenskapelige metoder og vitenskapsteori.

Fordypningen i organisasjon og ledelse gir deg solid kompetanse til å anvende organisasjons- og ledelsesteori som grunnlag for styring og ledelse av offentlige virksomheter.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskravet for MPA 120 studiepoeng, fordypning i organisasjon og ledelse på Rena:

Bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen statsvitenskap, sosiologi, psykologi, økonomi, historie, internasjonale studier, samfunnssikkerhet, rettsvitenskap, offentlig administrasjon, eller organisasjons- og ledelsesfag. Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Opptakskravet for MPA 90 studiepoeng, fordypning i organisasjon og ledelse på Rena:

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning og minst to års arbeidserfaring fra offentlig sektor. Annen arbeidserfaring med stor relevans for offentlig virksomhet kan også godkjennes. Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

De to studieretningene er presentert som hvert sitt søknadsalternativ i søknadsweb:

Master i offentlig ledelse og styring - org og ledelse, 90 sp.deltid søkekode 2458

Master i offentlig ledelse og styring - organisasjon og ledelse, 120 sp, deltid Søkekode 2459

Videre studier

Studiet gir opptaksgrunnlag til Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Du kan ta deler av masterutdanningen ved en utenlandsk institusjon, og det kan være hensiktsmessig å gjennomføre utvekslingsoppholdet på heltid. Det anbefales å gjennomføre utvekslingen i 5. semester, men du kan også få tilrettelagt utvekslingsopphold i 4. semester.

Det kan legges til rette for at 30 eller 15 studiepoeng med valgfrie emner kan tas ved en utenlandsk institusjon innen et selvvalgt, relevant fordypningsområde.

Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) - fordypning i organisasjon og ledelse

Alle utdanninger innen