Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

6. januar 2023.

Om studiet

Dette er studiet for deg som ønsker å fordype deg i norsk, engelsk eller musikk. Du vil få innsikt i aktuelle problemstillinger i dagens samfunn og skole, og kvalifiserer deg til en Ph.D. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

Utdanningen tar opp aktuelle problemstillinger i dagens samfunn og skole. Studiet tilbyr fordypning i norsk, engelsk og musikk, og gir innblikk i diskusjoner og tradisjoner som er felles for kultur- og språkfagene.

Du får god innsikt i aktuelle kulturelle, språklige og estetiske spørsmål, og det er rikelig anledning til å reflektere rundt fagenes innhold og arbeidsmåter i lys av de utfordringene skolen står overfor.

Studiet tas på to år som heltidsstudent eller fire år som deltidsstudent. Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet med fem obligatoriske samlinger på Hamar hvert semester.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er minimum en 3-årig lærerutdanning, bachelorgrad eller annen tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen fordypningsfaget du skal ha (engelsk, musikk eller norsk). Du dekker også fagkravet med 60 studiepoeng i faget du skal ha som fordypningsfag og 20 studiepoeng i et annet kultur- eller språkfag.

Det gjøres løpende opptak av kvalifiserte søkere til antall studieplasser er fylt opp.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Hver fordypning og progresjon er presentert med eget søknadsalternativ i søknadsweb:

Norsk deltid 4461

Norsk heltid 4462

Musikk deltid 4470

Engelsk deltid 4471

Musikk heltid 4472

Engelsk heltid 4473

Utveksling

Internasjonal erfaring og kompetanse er veldig spennende og gir i tillegg fordeler i arbeidsmarkedet. Datainnsamling eller feltarbeid for masteroppgaven kan derfor organiseres i utlandet.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i kultur- og språkfagenes didaktikk

Alle utdanninger innen