Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Lillehammer

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Master i innovasjon gir deg kunnskap til å forstå, utvikle og tilrettelegge for nyskaping i virksomheter. Studiet gir deg kompetanse enten man ønsker å jobbe i det private, det offentlige eller innen frivillighetssektoren.

Ved å ta denne masteren i innovasjon, får du bred forståelse av hvordan organisasjoner fungerer, innsikt og forståelse for lederskap, bærekraft, markedsføring, prosjektledelse og det særskilte ved kreative næringer,

Master i innovasjon gir deg muligheten til praksis gjennom en internship -ordning i tredje semester. Her vil du sammen med en gruppe medstudenter, få et konkret praktisk prosjekt, i en ekstern organisasjon.

Studiet passer for kandidater med bachelor i økonomisk-administrative fag, reiselivsfag, markedsføringsfag, ledelsesfag og andre samfunnsfag med relevante fordypninger.

Tidligere studenter har blitt rekruttert til stillinger som leder av næringshager, mer tradisjonelle HR - eller utviklingsstillinger, ulike trainee stillinger, samt en rekke nye type stillinger der virksomhetene søker etter ansatte som kan å lede utviklings og samhandlingsprosesser.

Karrieremuligheter

Jobbmuligheter med en master i innovasjon

Studiet gir kompetanse til stillinger som arbeider med entreprenørskap og innovasjon både i offentlig og privat sektor.

Innen offentlig sektor vil det være stillinger i kommunene og fylkeskommunenes næringsavdelinger, i næringsdepartementene og i det offentlige virkemiddelapparatet (for eksempel Innovasjon Norge).

Innen privat sektor vil du finne denne kompetansen i ulike bransjeorganer, i utviklingsfunksjoner i større bedrifter, i avisenes næringslivsredaksjoner osv. Vi har også flere eksempler på studenter som har brukt studiet som plattform for å starte egen bedrift.

Studiet gir også kompetanse til et bredt utvalg jobber som ikke direkte er knyttet til innovasjon. Dette gjelder både i privat, frivillig og offentlig sektor.

Med en Master i Innovasjon, med en eventuell fordypning ledelse og organisering eller i økonomi, er du en aktuell og attraktiv kandidat for en lang rekke stillinger på ulike nivåer i nærings- og organisasjonsliv innenfor alle sektorer.

Gjennom analytiske ferdigheter og solid kompetanse innen innovasjon, økonomi, ledelse- og organisasjoner vil du kunne arbeide i konsulent- og rådgiverstillinger innen HR og en rekke andre områder. Du vil kunne gå inn som prosjektleder eller -medarbeider med en grundig faglig kompetanse. Masterutdanningen gir også grunnlag for å kunne gå inn i lederstillinger på flere nivåer.

Utveksling

I tredje semester vil det være mulighet for utenlandsopphold eller opphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge. Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru Chile og Sør-Afrika.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge Time Magazine.         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv.  Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator på ditt studiested for informasjon om hvilke universiteter som har avtaler som inkluderer ditt studieområde.

Alle utdanninger innen