Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. november 2023.

Om studiet

Er du utdannet barnevernspedagog med ønske om å utdanne deg videre? Studiet gir deg økt kompetanse om hvordan man ivaretar og hjelper barn og unge i vanskelige livssituasjoner.

Studiet har en ambisjon om å videreutvikle studentenes profesjonelle kompetanse i barnevernsarbeid. Dette inkluderer hvordan vilkår i oppveksten og betingelser knyttet til omsorg har betydning for barnets utvikling og helse. Målet er å utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe med å støtte barn og familier i utsatte livssituasjoner.

Det er et også et mål å videreutvikle barnevernspedagogers evne til analytisk tenkning og kritisk refleksjon over egen praksis. Studentene skal kunne vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, gjeldende forskning og relevant rettspraksis. I studieløpet er det en ambisjon om å videreutvikle studentenes kunnskap og refleksjoner over barnevernfaglig arbeid, forebygging, forvalting og tenkning i beslutningsprosesser.

Mastergraden ser nærmere på utsatte barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre og i familien. Disse fokusområdene vil bli tematisert i lys av dagens komplekse sosiale virkelighet, preget av blant annet migrasjon og pluralitet.

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminar/gruppearbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner og litteraturstudier. Den er organisert med fysiske samlinger på høgskolen, vanligvis med 3-4 samlinger på 2-3 dager for 15 studiepoengs emner.

Mastergraden er normert til fire år på deltid, men kan også tas som et heltidsstudium over to år. Heltidsstudenter tar to emner pr semester, mens deltidsstudenter tar ett.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskravet er bachelor i barnevern, eller tilsvarende utdanning. Søkere må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre.

Videre studier

Studiet gir grunnlag for opptak på ph.d-programmet Helse og velferd ved Høgskolen i Innlandet. Masterstudiet gir også grunnlag for opptak til videre studier på ph.d. nivå ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Utveksling

Studenter vil som en del av sitt masterstudium ha anledning til et utvekslingsopphold ved en utdanningsinstitusjon i utlandet. Studenter som ønsker å ta et semester i utlandet gjør dette i samråd med studieadministrasjonen.

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnevern