Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRMUH
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 209575

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Vil du spille, synge, skape, skrive, danse, formidle, utvikle og lære? Har du en lidenskap for musikk som du ønsker å dele med andre? Dette studiet kombinerer musikkutøving og musikkpedagogikk i en masterutdanning som ruster deg for et kreativt og mangfoldig yrkesliv.

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk er en masterutdanning som kombinerer musikkutøving og musikkpedagogikk, praksis og teori. Med musikk som masterfag fordyper du deg i utøving, formidling, skaping og produksjon. Samtidig trenes du i å lære bort musikk og i å bruke musikk i samspill med andre kunstfag og skolefag.

Studiet gir deg undervisningskompetanse i grunnskolen, videregående opplæring, kulturskolen, folkehøyskolen og det frivillige kulturlivet. Utdanningen har et bredt fokus på utvikling av yrkesrelevante musikalske, tverrfaglige og profesjonsfaglige ferdigheter.

Lærerne på utdanningen har høy kompetanse som utøvere, formidlere og forskere, og studiet samspiller med et aktivt kultur- og musikkmiljø på Hamar. Møteplassene, praksisarenaene og læringsformene er mange og varierte.

Her er det topp moderne øvingsrom, et velutstyrt lydstudio og flere gode musikksaler. Campus Hamar ligger midt i byen og gir studentene umiddelbar tilgang til et rikt kultur- og musikkliv. Studiet har jevnlig undervisning og prosjekter på noen av Innlandets beste konsertscener. Studentene får tilgang på alt de trenger av fasiliteter til å utvikle seg faglig og ha det gøy.

Hos oss kan du ha musikk som hovedfokus fra første studiedag og frem til ferdig doktorgrad dersom du ønsker det. Du blir del av et aktivt og utforskende musikkmiljø med stor bredde, høy kvalitet og mange utviklingsmuligheter.

Les mer om studiet her.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak eller særskilt vurdering.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

I tillegg kreves

  • minst 35 skolepoeng
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig)
  • bestått opptaksprøve

Studenter som velger matematikk som fag II eller III, må møte karakterkravet som gjelder for opptak til grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Opptaksprøve

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk har krav om opptaksprøve som må være bestått. Leveringsfrist for opptaksprøven er 5. mai.

Opptaksprøven leveres digitalt og består av et egenerklæringsskjema. I skjemaet gjør søker rede for egen musikalske erfaring og kompetanse. Som vedlegg til skjemaet skal det sendes inn minimum 3 og maksimum 7 opptak (lyd og bilde) av eget spill/direksjon/komposisjon etter nærmere anvisning i skjemaet. Komposisjoner kan eventuelt dokumenteres ved partitur. Opptakene lastes opp etter nærmere anvisning på høgskolens nettsider. Både bredde- og spisskompetanse teller positivt.

Les mer om opptaksprøven og innlevering her

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Matematikkurs for søkere til lærerutdanning

Dette er et tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanninger. Kurset er nettbasert, med oppstart våren 2024. Les mer om kurset på USN sine nettsider.

Poenggrenser

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens mangfoldige skole og kulturliv.

I vårsemesteret andre studieår kan du gjennomføre praksis i Tanzania ved Darajani Secondary School i Marangu, som ligger ved foten av Kilimanjaro. Gjennom et utvekslingsprosjekt kan du søke stipend for å ta praksis i Marangu.

I studiets tredje år kan du velge å studere et relevant språkfag i utlandet. Kravet er at språket er et undervisningsfag med læreplan i norsk grunnopplæring.

I studiets fjerde, eventuelt femte år, er det mulig for studenter å delta på musikkpedagogisk intensivkurs/konferanse i utlandet som del av fagmiljøets Nordplus-samarbeid.

Feltarbeid knyttet til masteroppgaven kan gjennomføres i utlandet avhengig av innretningen på prosjektet ditt.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk