Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Dette studiet er for deg som har 30 studiepoeng engelsk i din lærerutdanning fra før, ønsker å fordype deg i faget og dermed også kvalifisere for opptak til en mastergrad med fordypning i KRLE

Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som har 30 studiepoeng i KRLE og som ønsker ytterligere 30 studiepoeng i faget for å undervise på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Undervisningen går på heltid i vårsemesteret.

Undervisningen er felles med Høgskolens grunnskolelærerstudenter. Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Modernitet, konfesjonskunnskap og religionsdidaktikk
Religion, samfunn og estetikk

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er Fullført lærerutdanning inkludert eller supplert med KRLE 1 for grunnskolen trinn 5 - 10.

01.september åpner søknadsprotalen

Videre studier

Lærere med 60 studiepoeng i KRLE kan søke opptak til mastergrader i fagdidaktikk i KRLE.

Kvalifikasjon/tittel

KRLE 2 for grunnskolen trinn 5-10