Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Dette studiet er for deg som har 30 studiepoeng KRLE i din lærerutdanning fra før, ønsker å fordype deg i faget og dermed også kvalifisere for opptak til en mastergrad.

Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som har 30 studiepoeng i KRLE og som ønsker ytterligere 30 studiepoeng i faget. Undervisningen går på heltid i vårsemesteret og er felles med Høgskolens grunnskolelærerstudenter.

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Opptaksinformasjon

1. oktober er søknadsfristen.

Søknadsweb åpner for søking 1.september

Opptakskravet er fullført lærerutdanning inkludert eller supplert med norsk 1 for grunnskolen trinn 1 - 7.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Lærere med minst 60 studiepoeng i KRLE kan søke opptak til mastergrader innen KRLE fagdidaktikk

Kvalifikasjon/tittel

KRLE 2 for grunnskolen trinn 1-7