Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Rena

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Om studiet

Halvårsstudiet i risiko, sårbarhet og beredskap gir kompetanse i å forebygge, etablere beredskap for, samt håndtere kriser.

Hovedelementet i studiet er beredskapsarbeid som tar opp organisasjoners omgivelser, struktur, kultur og virkemåte. Du får også praktisk innsikt i organisering av kriseberedskap.

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning. Se "Videre studiemuligheter" for mer informasjon. 

Karrieremuligheter

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Årsstudium i krisehåndtering eller  Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid / Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert utgjøre en fordypning i en  sammensatt bachelorgrad.

Fullført bachelorgrad med fordypning i krisehåndteringsfag kan kvalifisere for opptak til masterprogrammer innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering ved flere universiteter og høgskoler.