Fakta

Sted:
Rena
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Få kompetanse i å forebygge, etablere beredskap, samt håndtere kriser. Et deltidsstudium som gir deg et innblikk i hvilke utfordringer du kan stå overfor med ansvar for beredskap og sikkerhet i en virksomhet.

Et deltidsstudium som gir deg kunnskaper om hvordan organisasjoner kan forebygge kriser, etablere beredskap for å håndtere situasjoner optimalt, dersom akutte eller uønskede hendelser inntreffer.

Hovedelementet i studiet er beredskapsarbeid som tar opp organisasjoners omgivelser, struktur, kultur og virkemåte. Du får spesifikk kompetanse i bruk av analyseverktøy for å vurdere sårbarhet og estimere risiko, samt praktisk innsikt i organisering av kriseberedskap.

Studiet er på deltid, samlingsbasert på studiested Rena over to semestre, og kan kombineres ved siden av jobb. 

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Studiet finner du under kategorien "Mindre studier, Halvtårsstudier, Norsk språk og kultur og Y-vei" i søknadsweb

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 52,3
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Halvårsstudiet kan gir deg mulighet til å fortsette studier mot Bachelor i beredskap og krisehåndtering.

Studiet kan sammen med fullført Årsstudium i krisehåndtering utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad.

Med en fullført bachelorgrad er du kvalifisert for opptak til Master i offentlig ledelse og styring (MPA), samt andre masterprogrammer innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering ved flere universiteter/høgskoler både i Norge og i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap