Fakta

Sted:
Desentralisert - Kongsvinger
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Deltidsstudiet vektlegger serviceutvikling og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Lær hvordan du som leder eller kollega kan motivere andre til læring og utvikling via team og fellesskap.

Organisasjoner er i kontinuelig endring og i stor grad kunnskapsintensive, som viser til at medarbeiderne er høyt utdannet og besitter spesialistkunnskap. Individuell og organisatorisk kompetanse er derfor den mest kritiske suksessfaktoren i organisasjoner. Det er dermed viktig med ledelse av organisatorisk læring, kunnskapsutvikling og serviceutvikling i organisasjoner, både internt og eksternt i alle typer virksomheter. 

Byggeklossene i studiet er ledelsesfag, forskningsbasert kunnskap om læring i organisasjoner, servicefag og beslutningsproblemer. Studiet er sektorovergripende, men i de enkelte emnene blir eksempler fra privat, offentlig og frivillig sektor belyst.

Studiet gir en relevant ledelsesutdanning og er lagt til rette slik at det med noe fleksibilitet kan tilpasses full jobb. Undervisningen vil gi deg mulighet til å utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, på den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Studiet søkes på gjennom høgskolens lokale Søknadsweb under "Mindre studier og opptak til y-vei høst 2022».

Videre studier

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Årsstudium i organisasjon og ledelse, eller Årsstudium i offentlig ledelse, styring og økonomi utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad.

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsstudium i kunnskapsledelse