Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Samlingsbasert, nettstøttet
Studiepoeng:
7

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

På oppdrag fra Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) tilbyr vi et nett- og samlingsbasert studie i grunnleggende kommuneregnskap.

Om studiet

Studiet består av emnet "Grunnleggende kommuneregnskap", og gir deg grunnleggende kompetanse i kommuneregnskapet, som berører kommunesektoren.

Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen er en grunnutdanning for alle som jobber med kommunalt regnskap og budsjett, samt revisorer. Studiet gir deg kompetanse på rammeverket for kommuneregnskap, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Studiet gir deg kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor budsjettering, regnskap i kommunal sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene.

Studiets innhold:

 • Innføring i økonomibestemmelsene i kapittel 14 i kommuneloven
 • Innføring i kommuneregnskapet
 • De spesielle posteringene i kommuneregnskapet med unntak av pensjon
 • Innføring i KOSTRA
 • Beregning av minimumsavdrag
 • De formelle reguleringer av kommuneregnskapet
 • Rammeverket inklusiv prinsipper og handlingsregler
 • Strykningsreglene i drifts- og investeringsregnskapet
 • Avslutning av drifts- og investeringsregnskapet (innføring)
 • Avstemming av de regnskapsmessige sammenhenger og kommuneregnskapets 3 kretsløp
 • Innføring i vurderingsbestemmelsene nyttet til balansepostene
 • Oppstillingsplanene som inngår i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet
 • Krav om noter og innhold i årsberetningen

Logoen til NKK. Runding med bokstavene NKK i seg med skrift STIFTET 1919 under. Blå logo.

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette emnet.

Les mer om søknad og opptak

På dette studiet må du også melde deg på hos NKK, lenke her: NKK

Slik søker du

1. Trykk på "Søk studiet", velg "Betalings- og oppdragsstudier", "Betaling- og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi- og samf.vitenskap høst 2023"

2. "Velg fra lista" og velg " Grunnleggende kommuneregnskap".

3. Du må laste opp dokumentasjon på Generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) eller arbeidsattester som viser til sammen minst fem års relevant realkompetanse.

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund er oppdragsgiver og prioriterer og avgjør hvem av de kvalifiserte søkerne som får tilbud om studieplass.