Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Dette studiet er for deg som har 30 studiepoeng engelsk i din lærerutdanning fra før, og som ønsker å fordype deg i faget og kvalifisere deg for opptak til en mastergrad.

Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som har 30 studiepoeng i engelsk, og som ønsker ytterligere 30 studiepoeng i undervisningsfaget engelsk for å undervise på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Undervisningen går på heltid i vårsemesteret. Undervisningen er felles med Høgskolens grunnskolelærerstudenter.

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Emne 3: Literature, Culture and teaching English
Emne 4: Research and development in the English subject

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er fullført lærerutdanning inkludert eller supplert med engelsk 1 for grunnskolen trinn 5-10.

Søknadsfrist er 1. oktober

Søknadsportalen åpner for søking 1.september

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Lærere med minst 60 studiepoeng i engelsk kan søke opptak til mastergrader innen engelsk fagdidaktikk.

Kvalifikasjon/tittel

Engelsk 2 for grunnskolen trinn 5-10