Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Samlingsbasert, nettstøttet
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Studiet gir deg kunnskap om cyber-/informasjonssikkerhet, og du vil lærer å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet.

Om studiet

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på, og virksomhets verdier er i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt.

Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og –ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna.

Dersom informasjonssikkerheten ikke tas på alvor kan informasjonen komme i uønskede hender og true både viksomheten og dens kunder. Virksomheter må derfor bygge en god sikkerhetskultur, hvor ledelse og ansatte har kjennskap til mulige trusler, og kunnskap om hvordan de kan bidra til å sikre virksomhetens verdier.

Studiet er relevant for deg som trenger økt kompetanse innen cyber-/informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette, organisasjonslæring og utvikling, og utvikling av en digital sikkerhetskultur. Det er aktuelt for deg som er aktør i privat og offentlig sektor med cyber-/informasjonssikkerhet og organisasjonsutvikling som ansvars- og interessefelt, eller leder som forvalter IKT-systemer, systemeier, innkjøper eller med en ansvar for å ivareta en virksomhets informasjon.


Studiet består av ett emne av 15 studiepoeng og består av 2 hovedtema:
Cybersikkerhet

1. Innføring i cybersikkerhet
2. Sikkerhetsledelse og risikostyring
3. Den menneskelige faktoren

Digital sikkerhetskultur

1. Kultur og kommunikasjon i organisasjoner
2. Organisasjonslæring for atferdsendring
3. Utvikling av digital sikkerhetskultur

Studiet er utviklet i samarbeid med Norsk senter for informasjonssikring.

Vi gjør oppmerksom på at studiene Personvern og Digital sikkerhetskultur har noe faglig overlapp. Det betyr at det vil være en studiepoengreduksjon i form av 3 studiepoeng i et av emnene ved gjennomføring av begge studier.

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Søknadsportalen åpner 1. februar 2023. Søknadsfrist: løpende opptak til 8. september

Studiet ligger søkbart under «Betalings- og oppdragsstudier: Handelshøgskolen høst 2023»

Slik søker du

Søknadsportalen åpner 1. februar 2023