Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Studiet gir deg kunnskap om cyber-/informasjonssikkerhet, og du vil lærer å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet. Studiet er utviklet i samarbeid med Norsk senter for informasjonssikring. 

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på, og virksomhets verdier er i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt.

Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og –ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna.

Dersom informasjonssikkerheten ikke tas på alvor kan informasjonen komme i uønskede hender og true både viksomheten og dens kunder. Virksomheter må derfor bygge en god sikkerhetskultur, hvor ledelse og ansatte har kjennskap til mulige trusler, og kunnskap om hvordan de kan bidra til å sikre virksomhetens verdier.

Studiet er relevant for deg som trenger økt kompetanse innen cyber-/        informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette, organisasjonslæring og utvikling, og utvikling av en digital sikkerhetskultur. Det er aktuelt for deg som er aktør i privat og offentlig sektor med cyber-/informasjonssikkerhet og organisasjonsutvikling som ansvars- og interessefelt, eller leder som forvalter IKT-systemer, systemeier, innkjøper eller med en ansvar for å ivareta en virksomhets informasjon.

  
Studiet består av ett emne av 15 studiepoeng og består av 2 hovedtema:
Cybersikkerhet

1. Innføring i cybersikkerhet
2. Sikkerhetsledelse og risikostyring
3. Den menneskelige faktoren

Digital sikkerhetskultur

1. Kultur og kommunikasjon i organisasjoner
2. Organisasjonslæring for atferdsendring
3. Utvikling av digital sikkerhetskultur
 

Forbehold om igangsetting ved mindre enn 20 studenter

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Studiet ligger søkbart under «Betalings- og oppdragsstudier: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samf.vitenskap høst 2022»