Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: TVREG
Poenggrenser 2023:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 209847

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Vil du fortelle viktige historier og produsere minneverdige TV-øyeblikk? Har du et engasjement for verden rundt deg? På TV-skolen får du utviklet ditt kreative talent.

Bachelorprogrammet i TV-regi er en treårig utdanning i regirollen for profesjonell TV- og dokumentarproduksjon. Studiet kvalifiserer til regissør- og bildeproducerarbeid innenfor dokumentarfilm og –serier, sportsproduksjon, nyhetsproduksjon, underholdningsproduksjon og annet faktabasert innhold.

Studentene velger ved opptak fordypning i enten:

  • TV- og dokumentarregi, eller
  • Flerkamera TV-regi

De to fordypningene viser til to ulike arbeidsformer i audiovisuell innholdsproduksjon, enkelt forklart ved at den ene formen (den dokumentariske) vanligvis er basert på opptak med ett kamera mens den andre (flerkamera) produserer opptak med flere kamera samtidig.

I fordypningen i TV- og dokumentarproduksjon står produksjon av dokumentarfilm og dokumentarserier sentralt gjennom utdanningsløpet.

I fordypningen Flerkamera TV-produksjon øves studentene i produksjon av blant annet sport, nyheter, underholdning og musikk- og kulturproduksjoner. Studieprogrammet har egen produksjonsbuss og gjør en rekke OB-produksjoner (outside broadcasting).

Studentene i TV-regi jobber gjennom hele studieforløpet tett med studenter fra studieprogrammene i TV-teknikk og TV-ledelse.

TV-skolen har et utstrakt samarbeid med profesjonelle bransjeaktører, både som partnere i konkrete prosjekter og som gjestelærere og veiledere.

Les mer om TV-skolen her

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og i tillegg opptaksprøve.

Les mer om søknad og opptak

Opptaksprøve

Studiet har opptaksprøve.

Les mer om opptaksprøven her.

Videre studier

Bachelor i TV-ledelse kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i TV-regi

Alle utdanninger innen