Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: TVREG
Poenggrenser 2022:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 209847

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du fortelle viktige historier og produsere minneverdige TV-øyeblikk? Har du et engasjement for verden rundt deg? På TV-skolen får du utviklet ditt kreative talent.

Bachelorprogrammet i TV-regi er en treårig utdanning i regirollen for profesjonell TV- og dokumentarproduksjon. Studiet kvalifiserer til regissør- og bildeproducerarbeid innenfor dokumentarfilm og –serier, sportsproduksjon, nyhetsproduksjon, underholdningsproduksjon og annet faktabasert innhold.

Studentene velger ved opptak fordypning i enten:

 • TV- og dokumentarregi, eller
 • Flerkamera TV-regi

De to fordypningene viser til to ulike arbeidsformer i audiovisuell innholdsproduksjon, enkelt forklart ved at den ene formen (den dokumentariske) vanligvis er basert på opptak med ett kamera mens den andre (flerkamera) produserer opptak med flere kamera samtidig.

I fordypningen i TV- og dokumentarproduksjon står produksjon av dokumentarfilm og dokumentarserier sentralt gjennom utdanningsløpet.

I fordypningen Flerkamera TV-produksjon øves studentene i produksjon av blant annet sport, nyheter, underholdning og musikk- og kulturproduksjoner. Studieprogrammet har egen produksjonsbuss og gjør en rekke OB-produksjoner (outside broadcasting).

Studentene i TV-regi jobber gjennom hele studieforløpet tett med studenter fra studieprogrammene i TV-teknikk og TV-ledelse. 

TV-skolen har et utstrakt samarbeid med profesjonelle bransjeaktører, både som partnere i konkrete prosjekter og som gjestelærere og veiledere.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå samt opptaksprøve for å bli tatt opp i dette studieprogrammet

Les mer om søknad og opptak

Opptaksprøve

Innen 20. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon til TV-regi (209 847):

 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
 2. Relevante attester.
 3. En presentasjon av deg selv der du beskriver hvorfor du søker til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Redegjør for hvorfor og hvordan du ønsker å formidle historier gjennom det audiovisuelle mediet. Presentasjonen bør være mellom 3-5000 tegn og enten 
  • For spesialisering i enkameraregi: Legg ved en selvlaget film, eller en del av en selvlaget film. Last opp på YouTube eller Vimeo. Husk lenke i søknad + eventuelt passord. 
  • For spesialisering i flerkameraregi: Lag en videopresentasjon av deg selv (ref. punkt 3), hvor du også utdyper din interesse for flerkameraproduksjon. Trekk gjerne frem en eller flere produksjoner som facinerer deg. Presentasjonen skal være 2-3 minutter, og lastes opp på YouTube eller Vimeo. Husk lenke i søknad (pluss eventuelt passord). CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

CV, presentasjon og eventuelle attester danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Intervju/opptaksprøve gjennomføres normalt i månedsskiftet mai/juni.

Du laster opp dokumentasjon i søknaden til Samordna opptak.

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve.

Videre studier

Bachelor i TV-ledelse kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i TV-regi

Alle utdanninger innen