Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: TVREG
Poenggrenser 2023:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 209847

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Vil du fortelle viktige historier og produsere minneverdige TV-øyeblikk? Har du et engasjement for verden rundt deg? På TV-skolen får du utviklet ditt kreative talent.

Bachelorprogrammet i dokumentar- og TV-regi er en treårig utdanning i regirollen for profesjonell TV- og dokumentarproduksjon. Studiet kvalifiserer til regissør- og bildeproducerarbeid innenfor dokumentarfilm og –serier, sportsproduksjon, nyhetsproduksjon, underholdningsproduksjon og annet faktabasert innhold.

Studentene velger ved opptak fordypning i enten:

  • Dokumentarregi, eller
  • Flerkameraregi

De to fordypningene viser til to ulike arbeidsformer i audiovisuell innholdsproduksjon, enkelt forklart ved at den ene formen (den dokumentariske) vanligvis er basert på opptak med ett kamera mens den andre (flerkamera) produserer opptak med flere kamera samtidig.

I fordypningen i dokumentar- og TV-regi står produksjon av dokumentarfilm og dokumentarserier sentralt gjennom utdanningsløpet.

I fordypningen Flerkameraregi øves studentene i produksjon av blant annet sport, nyheter, underholdning og musikk- og kulturproduksjoner. Studieprogrammet har egen produksjonsbuss og gjør en rekke OB-produksjoner (outside broadcasting).

Studentene i dokumentarregi jobber gjennom hele studieforløpet tett med studenter fra studieprogrammene i dokumentar- og TV-produksjon og prosjekt og produksjonsledelse

TV-skolen har et utstrakt samarbeid med profesjonelle bransjeaktører, både som partnere i konkrete prosjekter og som gjestelærere og veiledere.

Les mer om TV-skolen her

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og i tillegg opptaksprøve.

Les mer om søknad og opptak

Opptaksprøve

Studiet har opptaksprøve.

Les mer om opptaksprøven her.

Videre studier

Bachelor i dokumentar- og TV-regi kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i dokumentar- og TV-regi

Alle utdanninger innen