Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: TVPRO
Poenggrenser 2022:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 209534

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du utvikle og forme nytt medieinnhold? På TV-skolen utvikler du nye konsepter og formater, planlegger kreative prosesser og gjennomfører film- og TV-produksjoner.

Er du kreativ, har et strukturert hode og liker å lede? Da er TV-ledelse studiet for deg.

Bachelorprogrammet i TV-ledelse er en treårig utdanning hvor du lærer å planlegge og lede TV- og dokumentarprosjekter i ulike sjangre og format. Utdanningen legger vekt på å gi studentene trening i relevante fagområder som idéutvikling, historiefortelling, produksjons- og prosjektledelse, markedsinnsikt og redaksjons- og innspillingsledelse.

Undervisningsformen ved TV-skolen er prosjektorientert, og hvert semester inneholder én eller flere produksjonsøvelser. Studentene ved TV-ledelse vil i disse øvelsene arbeide sammen med studenter fra TV-skolens øvrige studieprogrammer.

TV-skolen har et utstrakt samarbeid med profesjonelle bransjeaktører, både som partnere i konkrete prosjekter og som gjestelærere og veiledere.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå samt opptaksprøve for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Opptaksprøve

Innen 20. april må du gå inn på Samordna opptak og laste opp følgende dokumentasjon i søknaden din

til TV-ledelse (209 534):

  • Fyldig CV som inneholder alt søker mener er relevant for opptak
  • Relevante attester
  • 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium.

CV, presentasjon og eventuelle attester danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Intervju/opptaksprøve gjennomføres normalt i månedsskiftet mai/juni.

Du laster opp dokumentasjon i søknaden til Samordna opptak.

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve.

Videre studier

Bachelor i TV-ledelse kvalifiserer til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i TV-ledelse

Alle utdanninger innen