Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 190
Søknadskode (SO): 209050

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. mars 2022.

Om studiet

Er du på utkikk etter et allsidig yrke og et stort jobbmarked? Pleie av syke og skadde pasienter er sentrale tema på studiet som inkluderer 50 uker i praksis. 

Pleie, omsorg og behandling er sykepleierens kjernekompetanse. På studiet lærer du å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Dette for å kunne ivareta pasienters grunnleggende behov, for å fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død. 

Utdanningen består av en jevn fordeling mellom teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i høgskolens øvingsavdeling. Der lærer du grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du dokumentere  gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dette kravet gjelder også realkompetansesøkere

Les mer om realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 46
Kvote for førstegangsvitnemål: 40
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført bachelor i sykepleie kan du spesialisere deg blant annet innen eldreomsorg, kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, barnesykepleie, psykisk helsearbeid, administrasjon og ledelse, helsesykepleier, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå.

Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på master i folkehelsevitenskap og master i avansert klinisk sykepleie ved Høgskolen i Innlandet. 

Utveksling

Sykepleierstudenter hos oss har muligheten til å søke om tilrettelagt utvekslingsopphold ved høgskolens samarbeidspartnere internasjonalt. I fjerde semester kan du gjennomføre praksis i Namibia eller ta del i et folkehelseprosjekt i Indonesia.

Du kan også gjennomføre 4. eller 5. semester ved Augustana University i USA. Er du interessert i kortere utvekslingsopphold, kan du søke om å gjennomføre deler av praksisstudiene i Norden.

Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, samtidig som du får annet faglig perspektiv inn i din sykepleierutdanning. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for mer informasjon. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie - heltid

Alle utdanninger innen