Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 190
Søknadskode (SO): 209050

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Er du på utkikk etter et spennende og allsidig yrke? Da kan sykepleier være noe for deg. Pleie av friske, syke og skadde pasienter er sentrale tema på studiet som inkluderer femti uker i praksis.

Pleie, omsorg og behandling er sykepleierens kjernekompetanse. På studiet lærer du å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Dette for å kunne ivareta pasienters grunnleggende behov, for å fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død.

Utdanningen har av en jevn fordeling mellom teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i høgskolens øvingsavdeling. Der lærer du grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse og i tillegg må alle søkere dokumentere:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dette kravet gjelder også realkompetansesøkere

Les mer om realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført bachelor i sykepleie kan du spesialisere deg innen blant annet eldreomsorg, kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, barnesykepleie, psykisk helsearbeid, administrasjon og ledelse, helsesykepleier, jordmor m.m.

I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå.

Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på master i folkehelsevitenskap og master i avansert klinisk allmennsykepleie ved Høgskolen i Innlandet.

Samtlige videreutdanningstilbud hos oss som er rettet mot studenter med fullført bachelor i sykepleie finner du her.

Utveksling

Sykepleierstudenter hos oss har muligheten til å søke om tilrettelagt utvekslingsopphold ved høgskolens samarbeidspartnere internasjonalt. I fjerde semester kan du gjennomføre praksis i Namibia eller ta del i et folkehelseprosjekt i Indonesia.

Du kan også gjennomføre 4. eller 5. semester ved Augustana University i USA. Er du interessert i kortere utvekslingsopphold, kan du søke om å gjennomføre deler av praksisstudiene i Norden.

Et utvekslingsopphold gir deg en opplevelse for livet, samtidig som du får annet faglig perspektiv inn i din sykepleierutdanning. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for mer informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie - heltid

Alle utdanninger innen