Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Rena

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

209516

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er et treårig studium for deg som ønsker høy kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning, samt god kompetanse innen andre økonomisk- administrative områder.

Det er lagt vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for å gjøre studiet relevant og studentene attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap. 

De fleste av våre forelesere jobber eller har jobbet med regnskap og revisjon og kan dele av sin teoretiske kunnskap og praktiske erfaring. Vi benytter også gjesteforelesere fra næringslivet, og har et nært samarbeid med bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

Fullført bachelor sammen med godkjent praksis, oppfyller kravet til å bli autorisert regnskapsfører.

Karrieremuligheter

Masterstudier

Studiet kvalifiserer for opptak til  Master i økonomi og ledelse -  Master i økonomi og ledelse (siviløkonom) hovedprofil digital ledelse og business analytics - Master i økonomi og ledelse (siviløkonom) hovedprofil markedsføringsledelse - Master i økonomi og ledelse spesialisering markedsføringsledelseMaster i offentlig ledelse og styring -   Master i innovasjon. Kombinasjonen av Bachelor i regnskapsførerfag og Master i økonomi og ledelse, kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.

Utveksling

I tredje semester er det muligheter for utveksling. Flere læresteder kan være aktuelle.