Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 37.60 (ordinær)
Studieplasser: 70
Søknadskode (SO): 209525

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Organisasjon og ledelse er for deg som vil jobbe med organisasjonsutvikling, personalutvikling, ledelse og HR. Studiet er praktisk rettet med caseoppgaver og praksis i arbeidslivet.

I dette studiet vil du lære mer om mennesker i organisasjoner, og få kunnskap om ledelse, organisasjonsendring og personalutvikling.

Bachelor i organisasjon og ledelse gir deg en bred innføring i ulike fagfelt som er nyttig for å kunne håndtere oppgaver innen ledelse, organisasjon og HR, i et moderne arbeidsliv. 

Studiet bygger på kunnskap fra samfunnsfag, som sosiologi, statsvitenskap og psykologi, i tillegg til juss, økonomi og innovasjon. Studiet er praktisk rettet og gir deg en innsikt i de ulike fagfeltene, slik at du skal kunne håndtere aktuelle oppgaver i arbeidslivet.

Du vil også utvikle kompetanse gjennom praktisk arbeid i ulike organisasjoner.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 41,6
Kvote for førstegangsvitnemål: 35,4
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Med fullført bachelor i organisasjon og ledelse kan du søke opptak til flere masterstudier innenfor økonomi, ledelse og innovasjon som tilbys ved Høgskolen i Innlandet. Som for eksempel Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelseMaster i offentlig ledelse og styring og Master i innovasjon.

Studiet kvalifiserer også for mange ulike masterstudier ved flere høgskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling 4 semester. Du har mulighet til å velge mellom emner fra en rekke områder: HR, entreprenskip, branding, internasjonal business, markedsføring, innovasjon og trade I tillegg er business og management to av det mest tilgjengelig fagområder blant våre internasjonale partnere.

Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Sjekk ut vårt destinasjon-søk og se hva som passer deg best.  

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i organisasjon og ledelse