Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 30.90 (primær)
  • 35.90 (ordinær)
Studieplasser: 70
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209525

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Organisasjon og ledelse er for deg som vil jobbe med organisasjonsutvikling, personalutvikling, ledelse og HR. Studiet er praktisk rettet og gir deg en innsikt i de ulike fagfeltene.

I dette studiet vil du lære mer om mennesker i organisasjoner og få kunnskap om ledelse, organisasjonsendring og personalutvikling.

Bachelor i organisasjon og ledelse gir deg bred innføring i ulike fagfelt som er nyttig for å kunne håndtere oppgaver innen ledelse, organisasjon og HR i et moderne arbeidsliv.

Studiet bygger på kunnskap fra samfunnsfag som sosiologi, statsvitenskap og psykologi, i tillegg til juss, økonomi og innovasjon. Studiet er praktisk rettet og gir deg en innsikt i de ulike fagfeltene, slik at du skal kunne håndtere aktuelle oppgaver i arbeidslivet. Undervisningsspråket og pensum i de fleste emner er norsk, men kan også være engelsk, eller andre skandinaviske språk.

Du vil også utvikle kompetanse gjennom praktisk arbeid i ulike organisasjoner.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: 35,9
Kvote for førstegangsvitnemål: 30,9
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Med fullført bachelor i organisasjon og ledelse kan du søke opptak til flere masterstudier innenfor økonomi, ledelse og innovasjon som tilbys ved Høgskolen i Innlandet. Blant disse er Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse, Master i offentlig ledelse og styring og Master i innovasjon.

Studiet kvalifiserer for ulike masterstudier ved flere høgskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet. Dersom du er interessert i å studere videre på et masterprogram ved HINN eller annen høgskole/universitet, husk å alltid sjekke opptakskravene. Det kan være spesielt viktig å sjekke om det er krav til økonomiemner eller et visst antall studiepoeng i for eksempel metodekurs som Bachelor i organisasjon og ledelse ikke oppfyller.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i fjerde semester. Dette gir deg anledning til å velge mellom emner fra en rekke områder, for eksempel HR, entreprenørskap, merkevarebygging, markedsføring, innovasjon, handel og internasjonal business. Fagområdene Business og Management er to av de mest tilgjengelige blant våre internasjonale partneruniversiteter, noe som betyr at det er mange ulike destinasjoner du kan reise til.

Et utvekslingsopphold gir deg minner for livet, i tillegg til at du får internasjonal erfaring og kompetanse som øker dine sjanser på arbeidsmarkedet i fremtiden.

Sjekk ut vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i organisasjon og ledelse

Alle utdanninger innen