Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Rena

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • 38.50 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

209867

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelor i ledelse og digitalisering vil gi deg god forståelse av hvordan organisasjoner i privat og offentlig sektor fungerer og hvordan mennesker samhandler med særlig fokus på digital interaksjon.

Du vil få kunnskap om ulike fagområder, slik som sosiologi, psykologi, økonomi, jus og tjenesteforskning.

Gjennom studiet vil du særlig knytte kjennskap til temaer som ledelse, arbeidsformer, prosesser, kommunikasjon og sosiale medier, samt utfordringer og muligheter knyttet til en stadig mer digital hverdag.

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet gir opptaksgrunnlag til   Master i offentlig ledelse og styring (MPA),   Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse og  Master i innovasjon ved Høgskolen i Innlandet, samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Utveksling

Utenlandsopphold er mulig i fjerde semester og er et tilbud til studenter som ønsker å kombinere en bachelorgrad i ledelse og digitalisering med studier i utlandet. Utenlandsopphold må være godkjent på forhånd av fakultetet.