Fakta

Sted:
Rena
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 209867

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

25. januar 2024.

Om studiet

Digitale verktøy for samhandling og oppgaver påvirker både arbeidsformer og ledelse. Studiet lærer deg hvordan næringsliv og ledelse kan tilpasse seg den digitale verden.

Bachelor i ledelse og digitalisering vil gi deg god forståelse av hvordan organisasjoner i privat- og offentlig sektor fungerer og hvordan mennesker samhandler – med særlig fokus på digital interaksjon.

Du vil få kunnskap om fagområder som sosiologi, psykologi, økonomi, juss, cybersikkerhet og tjenesteforskning.

Gjennom studiet vil du særlig knytte kjennskap til temaer som ledelse, arbeidsformer, prosesser, kommunikasjon og sosiale medier, samt utfordringer og muligheter knyttet til en stadig mer digital hverdag.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Med en bachelorgrad i ledelse og digitalisering kan du velge å videreutdanne deg med en Master i offentlig ledelse og styring (MPA), Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse eller Master i innovasjon ved Høgskolen i Innlandet, samt masterstudier som digital kommunikasjon, digitaliseringsledelse, bærekraftig digitalisering ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i fjerde semester.
Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ledelse og digitalisering

Alle utdanninger innen