Fakta

Sted:
Rena
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 209867

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Digitale verktøy for samhandling og oppgaver påvirker både arbeidsformer og ledelse. Studiet lærer deg hvordan næringsliv og ledelse kan tilpasse seg den digitale verden.

Bachelor i ledelse og digitalisering vil gi deg god forståelse av hvordan organisasjoner i privat og offentlig sektor fungerer og hvordan mennesker samhandler med særlig fokus på digital interaksjon.

Du vil få kunnskap om ulike fagområder, slik som sosiologi, psykologi, økonomi, jus og tjenesteforskning.

Gjennom studiet vil du særlig knytte kjennskap til temaer som ledelse, arbeidsformer, prosesser, kommunikasjon og sosiale medier, samt utfordringer og muligheter knyttet til en stadig mer digital hverdag.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 38,5
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Med en bachelorgrad i ledelse og digitalisering kan du velge å videreutdanne deg med en Master i offentlig ledelse og styring (MPA), Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse eller Master i innovasjon ved Høgskolen i Innlandet, samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling 4 semester.
Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ledelse og digitalisering