Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 209395

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

10. april 2024.

Om studiet

Vil du utvikle en solid forståelse av KI-teknologien og bli ettertraktet innen et fagfelt som utvikler seg i rekordfart? Som student vil du ta del i utviklingen som får stor innvirkning på dagens og morgendagens arbeidsliv.

Kunstig intelligens (KI) har potensiale til å øke effektiviteten og produktiviteten på arbeidsplassen, redusere kostnader og frigjøre tid for ansatte til å fokusere på mer kreative og komplekse oppgaver. KI kan også bidra til å analysere store mengder data raskt og nøyaktig og dermed gi bedre grunnlag for beslutninger. Dette kan være nyttig i for eksempel produktutvikling, innholdsproduksjon, forskning, markedsføring, risikovurdering, rekrutteringsprosesser og markedsutvikling.

Samtidig som KI kan være til stor nytte, kan teknologien også ha implikasjoner for fremtidens arbeidsmarked og hvilke jobber KI kan erstatte helt eller delvis. Vi er i en tid med økt bruk av KI i arbeidslivet. Det er derfor viktig for studenter å være i forkant og utvikle nye ferdigheter for å være relevante. I tillegg til tekniske ferdigheter, vil evner som kreativitet, problemløsning, emosjonell intelligens og mellommenneskelige ferdigheter fortsatt være viktige.

Evnen til å samarbeide med og håndtere både mennesker og KI-systemer på en effektiv måte vil være etterspurt. KI vil være en kraftig ressurs i arbeidslivet, og det er viktig å være bevisst på både mulighetene og utfordringene som følger med.

Bachelorprogrammet "Kunstig Intelligens – utvikling og anvendelse» er et studieprogram der studentene kan velge å fokusere kun på utvikling av verktøy for kunstig intelligens eller velge en mer tverrfaglig retning med både utvikling og anvendelse av KI.

Fullført studium åpner en rekke muligheter for videre masterstudier ved HINN avhengig av hvilke emnersammensettinger en har valgt på bachelorstudiet.

Mer om Spillskolen

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser

Studiet er nytt i 2024 og vi har derfor ingen tidligere poenggrenser å vise til.

Videre studier

Dette bachelorprogrammet gir grunnlag for å ta videre studier og spesialiseringer innen feltet. Nyutdannede kan søke seg inn på tilgjengelige mastergrader ved HINN relevante for de valgte valgemnene i 4. og 5. semester.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i løpet av fjerde og/eller femte semester. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen, og godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kunstig intelligens - utvikling og anvendelse

Alle utdanninger innen