Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209440

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Studiet er avlyst for førsteårsstudenter høsten 2024, men andreårsstudenter og deltidsstudiet fortsetter som planlagt.

Studiet er rettet mot deg som er spesielt interessert i idrett og som ønsker å jobbe med læring og prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten.

Den organiserte idretten har behov for kvalifiserte og dyktige trenere som kan skape grunnlag for aktive liv. Samtidig er det et ønske om stadig fornyelse og utvikling av prestasjoner i toppidretten. Trenerrollen spiller her en avgjørende rolle.

Første studieår gir deg grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap innen idrett. I andre og tredje studieår fordyper du deg innen en valgt idrett. Du får dermed praksis som trener i din idrett gjennom tre år.

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis. Det tilbys i samarbeid med flere særforbund, og er tilpasset trenerløypen til Norges idrettsforbund (NIF). Dette unike samarbeidet sørger for at studenter i utvalgte idretter sertifiseres innen trenerløypa.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Mer om opptak

Du får informasjon om krav til hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les om attester og erklæringer her

Søkere med fullført og bestått årsstudium i idrett kan søke opptak til andre studieår på bakgrunn av årsstudiet. Søking skjer via lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Med påfølgende praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer studiet til arbeid som kroppsøvings- og idrettslærer.

Fullført og bestått studium kan også gi grunnlag for opptak til masterstudier hos oss og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre institusjoner i inn- og utland.

Hos oss kan du fortsette på master i folkehelsevitenskap, master i treningsfysiologi og master i kroppsøving og idrett.

Utveksling

Vil du få et innblikk i idrett og treningslære i andre land? Du har muligheten til å gjennomføre deler av utdanningen som utvekslingsstudent i utlandet. Studiet er tilrettelagt for utvekslingsopphold i fjerde semester. Alle utenlandsopphold må godkjennes av HINN på forhånd.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold er en opplevelse for livet, i tillegg til at det gir faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen

Alle utdanninger innen