Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Rena

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 32.50 (primær)
  • 35.40 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

209368

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelor i eiendomsmegling gir deg den nødvendige kompetansen hvis du ønsker å arbeide med salg og utleie av boliger. Du får en allsidig innføring i meglerspesifikke fag, juss, markedsføring og økonomiske fag.

Når du har fullført eiendomsmeglerstudiet og deretter fullført praksistiden på et meglerkontor i 2 år, er du kvalifisert til å søke Finanstilsynet om å bli eiendomsmegler.

Karrieremuligheter

Masterstudier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til   Master i offentlig styring og ledelse (MPA) og  Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse.  Hvis du også velger spesifikke valgemner i bachelorstudiet vil du kunne få tittelen Siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.

Utveksling

I femte semester er det muligheter for et utenlandsopphold. Flere læresteder kan være aktuelle. 

Alle utdanninger innen