Fakta

Sted:
Rena
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 34.60 (primær)
  • 35.00 (ordinær)
Studieplasser: 40
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209368

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Studiet er avlyst og det blir ikke studiestart høsten 2024.

Bachelor i eiendomsmegling gir deg kompetansen du trenger for å kunne arbeide med formidling, salg og utleie av bolig og eiendom. Du får en allsidig innføring i meglerspesifikke fag, som praktisk eiendomsmegling, juss, økonomi og markedsføring.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: 35,0
Kvote for førstegangsvitnemål: 34,6
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til Master i offentlig styring og ledelse (MPA) og Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse. Hvis du også velger spesifikke valgemner i bachelorstudiet vil du kunne få tittelen Siviløkonom. Mer informasjon om dette finner du i studieplanen.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universiteter, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i fjerde semester.

Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i eiendomsmegling

Alle utdanninger innen