Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 209242

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Hva kan vi gjøre for å påvirke samfunnsutviklingen? Studiet viser sammenhenger mellom historiske, geografiske og nåtidige forhold, og hvordan de påvirker hverandre.

Årsstudium i samfunnsfag utvikler din kunnskap og forståelse for samfunnets demokratiske institusjoner, samspill og virkemåte. Individuell og kollektiv identitetsdannelse og betydningen av sosialiseringsprosesser studeres ut fra ulike perspektiv og drøftes spesielt i forhold til kulturelt sammensatte samfunn.

Studiet passer for deg som er interessert i samfunnsfag og som ønsker formell kompetanse i faget. Årsstudium i samfunnsfag er også en videreutdanning for lærere som ønsker formell kompetanse for å undervise i fellesfaget samfunnsfag i videregående skole.

På studiet møter du engasjerte lærere med bred erfaring fra undervisning og forskning. Er du nysgjerrig på hva noen av lærerne forsker på? Se mer på sidene til forskergruppen Global bevissthet og bærekraft.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i samfunnsfag

Alle utdanninger innen