Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 209242

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Hva kan vi gjøre for å påvirke samfunnsutviklingen? Studiet er bevisstgjørende, og gir deg kunnskap om politikk, arbeids- og næringsliv

Årsstudium i samfunnsfag utvikler din kunnskap og forståelse for samfunnets demokratiske institusjoner, samspill og virkemåte. Individuell og kollektiv identitetsdannelse og betydningen av sosialiseringsprosesser studeres ut fra ulike perspektiv og drøftes spesielt i forhold til kulturelt sammensatte samfunn.

Studiet passer for deg som er interessert i samfunnsfag og som ønsker formell kompetanse i faget. Årsstudium i samfunnsfag er også en videreutdanning for lærere som ønsker formell kompetanse for å undervise i fellesfaget samfunnsfag i videregående skole.

På studiet møter du engasjerte lærere med bred erfaring fra undervisning og forskning. Er du nysgjerrig på hva noen av lærerne forsker på? Se mer på sidene til forskergruppen Global bevissthet og bærekraft.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i samfunnsfag

Alle utdanninger innen