Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 55.20 (ordinær)
Studieplasser: 200
Søknadskode (SO): 209583

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Et nettstudium for deg som ønsker en innføring i organisasjon- og ledelsesfag og HR. Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet, hvordan organisasjoner er bygd opp, og hvordan man kan bidra til utvikling og omstilling i organisasjoner.

Nettstudiet i organisasjon og ledelse er satt sammen av emner fra ulike fagområder; organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, human resource management (HRM), juss og økonomifag. Samlet skal disse perspektivene gi ulike bidrag til å øke forståelsen for hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan organisasjoner kan ledes i et moderne arbeidsliv.

Arbeidslivet i dag preges av raske endringer og vi må stadig omstille oss. Derfor vil flere av nettstudiets emner ha et særskilt fokus på ledelse av endringer. Studiet er handlingsorientert og praksisnært, og høgskolen vektlegger varierte arbeidsmåter. Gjennom diskusjoner, arbeid med caseoppgaver og ulike problemstillinger knyttet til arbeidslivets kontekst, ønsker vi at du som student skal oppnå relevant kompetanse for et arbeidsliv i stadig endring.

Vi vektlegger utviklingen av et godt og trygt læringsmiljø, slik at du får muligheter til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning for deg som ønsker en karriere innen ledelse.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Når du søker studiet, får du kun opp valget om deltid. Hvis ønsker å gå heltid, kan du endre dette i forbindelse med semesterregistreringen i Studentweb ved studiestart.

Heltid- og deltidsstudenter følger samme undervisning, men en deltidsstudent tar 15 studiepoeng per semester og en heltidsstudent tar 30 studiepoeng per semester.

Poenggrense 2022

Ordinær kvote: 55,2
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Synes du årsstudiet virker spennende, men ønsker deg mer kompetanse innenfor fagområdet? Årsstudiet gir deg mulighet til å fortsette studier mot en bachelorgrad, både et 3-årig bachelorstudium og en sammensatt bachelorgrad.

Studiet tilsvarer første år av bachelor i ledelse og digitalisering som tilbys som heltidsstudium ved Handelshøgskolen Innlandet, studiested Rena.

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning eller kan, sammen med fullført halvårsstudium i kunnskapsledelse eller halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap, utgjøre fordypningen i en sammensatt bachelorgrad. Du vil da få en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i organisasjon og ledelse - nettbasert