Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 55.20 (ordinær)
Studieplasser: 220
Søknadskode (SO): 209583

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. november 2023.

Om studiet

Et nettstudium for deg som ønsker en innføring i organisasjon- og ledelsesfag og HR. Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet, hvordan organisasjoner er bygd opp, og hvordan man kan bidra til utvikling og omstilling i organisasjoner.

Nettstudiet i organisasjon og ledelse er satt sammen av emner fra ulike fagområder; organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, human resource management (HRM), juss og økonomifag. Samlet skal disse perspektivene gi ulike bidrag til å øke forståelsen for hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan organisasjoner kan ledes i et moderne arbeidsliv.

Arbeidslivet i dag preges av raske endringer og vi må stadig omstille oss. Derfor vil flere av nettstudiets emner ha et særskilt fokus på ledelse av endringer. Studiet er handlingsorientert og praksisnært, og høgskolen vektlegger varierte arbeidsmåter. Gjennom diskusjoner, arbeid med caseoppgaver og ulike problemstillinger knyttet til arbeidslivets kontekst, ønsker vi at du som student skal oppnå relevant kompetanse for et arbeidsliv i stadig endring. Vi vektlegger utviklingen av et godt og trygt læringsmiljø, slik at du får muligheter til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning for deg som ønsker en karriere innen ledelse.

Studiet er nettbasert og kan tas på deltid eller heltid. Studiet kan derfor være mulig å ta ved siden av jobb med noen tilpasninger. Se hvordan velge deltid eller heltid lenger ned på siden. Les mer om hvordan studiet er lagt opp under Praktisk informasjon

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Heltid eller deltid

Studiet lyses ut i samordna opptak kun som deltidsstudium, men det er også mulig å ta studiet på heltid.

I forbindelse med semesterregistreringen i Studentweb ved studiestart, vil du få valg om du ønsker å ta studiet på deltid eller heltid. Valget er ikke bindende og vil kunne endres igjen.

Heltid- og deltidsstudenter følger samme nettbaserte undervisning, men en deltidsstudent tar 15 studiepoeng per semester og en heltidsstudent tar 30 studiepoeng per semester. Se studiemodell for deltid ved å gå inn på studieplanen, heltid har alle fire høst-emner første semester og alle fire vår-emner andre semester.

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: 55,2
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Synes du årsstudiet virker spennende, men ønsker deg mer kompetanse innenfor fagområdet? Årsstudiet gir deg mulighet til å fortsette studier mot en bachelorgrad, både et 3-årig bachelorstudium og en sammensatt bachelorgrad.

Studiet tilsvarer første år av Bachelor i ledelse og digitalisering som tilbys som heltidsstudium ved Handelshøgskolen Innlandet, studiested Rena.

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning eller kan, sammen med enten fullført halvårsstudium i Kunnskapsledelse eller halvårsstudium i Risiko, sårbarhet og beredskap, utgjøre fordypningen i en sammensatt bachelorgrad. Du vil da få en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i organisasjon og ledelse - nettbasert

Alle utdanninger innen