Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 42.50 (primær)
  • 62.20 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 209646

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Vil du å øke din kompetanse om kosthold og ernæring? Studiet gjør deg i stand til å arbeide med tema knyttet til blant annet folkehelse, matteknologi og matpedagogikk.

Heldigitalisert årsstudium i mat, ernæring og helse gir en tverrfaglig innføring i sentrale begrep, teorier og metoder i fagområder der mat inngår. Studiet legger vekt på å forene teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter innenfor ulike matomgivelser i det flerkulturelle kunnskapssamfunnet. Du lærer å arbeide med problemstillinger knyttet til ernæring, matvarer, matteknologi, matkultur, matpedagogikk og folkehelse.

Studiet kan tas som frittstående utdanning av alle som er interessert i å øke sin kompetanse innen mat, ernæring og helse. Studiet gjennomføres digitalt og krever at du har tilgang til kjøkkenfasiliteter. Du gjennomfører emner og tar eksamener i ditt eget tempo.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les om krav til realkompetanse her

Attester

Dette studiet krever politiattest som du leverer ved studiestart.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: 62,2
Kvote for førstegangsvitnemål: 42,5
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan du søke deg direkte inn på det andre året i bachelor i folkehelsearbeid gjennom lokalt opptak hos oss.

Du kan også bruke årsstudiet som et år i en fri bachelorgrad eller i kombinasjon med andre studier, eller det kan inngå i en grunnskolelærerutdanning som et skolerelatert fag.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i mat, ernæring og helse - nettbasert