Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 49.50 (primær)
  • 62.10 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 209646

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Dette studiet er for deg som ønsker å øke din kompetanse innen mat, ernæring og helse.

Heldigitalisert årsstudium i mat, ernæring og helse gir en tverrfaglig innføring i sentrale begrep, teorier og metoder i fagområder der mat inngår. Studiet legger vekt på å forene teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter innenfor ulike matomgivelser i det flerkulturelle kunnskapssamfunnet. Du lærer å arbeide med problemstillinger knyttet til ernæring, matvarer, matteknologi, matkultur, matpedagogikk og folkehelse.  

Studiet kan tas som frittstående utdanning av alle som er interessert i å øke sin kompetanse innen mat, ernæring og helse. Studiet gjennomføres digitalt og krever at du har tilgang til kjøkkenfasiliteter. Du gjennomfører emner og tar eksamener i ditt eget tempo.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les om krav til realkompetanse her

Attester

Dette studiet krever politiattest som du leverer ved studiestart.

Les om politiattest her 

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i mat, ernæring og helse - nettbasert