Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

7. mai 2024.

Om studiet

Savner du tid til å kunne drøfte utfordrende problemstillinger som skoleleder? Rektorutdanningen ved HVL/NLA gir deg nettopp dette.

Hvorfor studere rektorutdanning?

Rektorutdanningen er for deg som ønsker å videreutvikle deg som skoleleder og bygge ny kompetanse, slik at du er bedre rustet til både å imøtegå og forme fremtidens skole. 

Vi likestiller den erfaringsbaserte og den teoriinformerte kunnskapen. Vi søker hele tiden å forstå de spesifikke praksiserfaringene du og de øvrige lederne har, i lys av teori. Den mer generelle teorien gjør vi relevant og nærværende gjennom de konkrete praksiserfaringene. 

I møtet mellom praksiserfaring og teori, utvikler vi sammen nye perspektiver, som du prøver ut på egen skole mellom samlingene. Erfaringene tar vi aktivt med inn på neste samling og bygger videre på dem.

Hva lærer du?

HVL/NLA sin rektorutdanning har som mål å anerkjenne og kombinere to kunnskapsformer – den erfaringsbaserte kunnskapen du som skoleleder har med deg, og den teoretiske kunnskapen som vil bidra til å sette dine egne erfaringer og perspektiv inn i en teoretisk sammenheng.
Emneplan for utdanningen.

 

Målgruppe

Utdanningen er for deg som er rektor, avdelingsleder eller inspektør i grunnskole, videregående opplæring eller annen type skole, og som ønsker å videreutvikle deg som skoleleder.

Rektorutdanningen er en del av Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale videreutdanningstilbud for skolesektoren og blir tilbudt i et samarbeid mellom HVL og NLA Høgskolen. KS-Konsulent er også samarbeidspart og bidragsyter i utdanningen. Studiet er tilrettelagt slik at du kan kombinere studiet med full jobb. Les mer om rektorutdanningen, på Utdanningsdirektoratet sin nettsider.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller 180 studiepoeng høyere utdanning. Du må være ansatt som rektor, avdelingsleder eller inspektør i grunnskole eller videregående opplæring.
 
 

Du kan søke innpass for rektorutdanningen (30 studiepoeng) ved følgende masterutdanninger ved Høgskulen på Vestlandet og NLA Høgskolen: