Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 18. september
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. november 2023.

Om studiet

Hvorfor velge rektorutdanningen ved HVL/NLA?

Vår rektorutdanning er et tilbud til deg som ønsker å videreutvikle deg som skoleleder, bygge nye kompetanser slik at du er bedre rustet til både å imøtegå og forme fremtidens skole.

Hos oss likestiller vi den erfaringsbaserte og den teoriinformerte kunnskapen. Vi søker hele tiden å forstå de spesifikke praksiserfaringene du og de øvrige lederne har, i lys av teori. Samtidig gjør vi den mer generelle teorien relevant og nærværende nettopp gjennom de konkrete praksiserfaringene.

I møtet mellom praksiserfaring og teori, utvikler vi sammen nye perspektiver som du prøver ut på egen skole mellom samlingene. Erfaringene tar vi aktivt med inn på neste samling og bygger videre på dem.

Her er noen av inntrykkene tidligere studenter på HVL og NLA sin rektorutdanning har videreformidlet om studiet:

"For min del har denne utdanningen vært helt suveren. En stor kompetanseheving innenfor ledelse. Men, om ikke det var nok, så har jeg også hatt en stor personlig «reise» og utvikling som leder: Personlig utdanning, teori og forelesninger som vil styrke din lederrolle."                  
Edle Iversen, inspektør, Vågsøy ungdomsskole.

"Veldig bra opplegg med høyt nivå på forelesere. Flere av dem er også inne med pensumlitteratur. Fin struktur på samlingene, med veksling mellom forelesninger og arbeid i basisgruppene. Praksisnært slik at teorien kan implementeres i eget arbeid underveis. Fint at veilederne var til stede under samlingene."                                                                                         
Hildegunn J. Rønning, avdelingsleder, Hatlane skole.

"Rektorutdanningen har vært en utrolig reise som jeg aldri ville vært foruten. Har oppdaget helt nye sider ved meg selv: både som leder og menneske. Jeg har blitt utfordret til å reflektere over egen praksis i mye større grad enn tidligere. Etter endt utdanning føler jeg meg langt bedre rustet til å takle kompleksiteten ved å være en god skoleleder som kan treffe gode valg. Kombinasjonen av teoretisk påfyll, arbeid i basisgrupper og «mellomrommet» etter samlingene har vært gull! Dyktige veiledere og forelesere har utvilsomt vært en motivasjonsfaktor gjennom hele studieløpet. Anbefaler rektorutdanningen hos HVL på det sterkeste!"                                          Kenneth Nystuen Dalum, avdelingsleder, Lesja skule.

Praktisk informasjon Studiets oppbygging

La videreutdanningen være del av en mastergrad

Du kan søke innpass for rektorutdanningen (30 studiepoeng) ved følgende masterutdanninger ved Høgskulen på Vestlandet og NLA Høgskolen:

Opptakskrav

Lærerutdanning eller 180 studiepoeng høyere utdanning. Du må være ansatt som rektor, avdelingsleder eller inspektør i grunnskole eller videregående opplæring.

Karrieremuligheter

Studiet inngår som et av Utdanningsdirektoratets nasjonale videreutdanningstilbud

Rektorutdanningen er en del av Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale videreutdanningstilbud for skolesektoren og blir tilbudt i et samarbeid mellom HVL og NLA Høgskolen. KS-Konsulent er også samarbeidspart og bidragsyter i utdanningen. Studiet er tilrettelagt slik at du kan kombinere studiet med full jobb.

Les mer om rektorutdanningen på Utdanningsdirektoratet sin nettsider

Alle utdanninger innen