Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 203330

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

10. februar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere reiselivsledelse?

Reiselivsnæringen er en av verdens største næringer og det satses stadig mer på reiseliv lokalt i Norge. Gjennom studiet lærer du å markedsføre, utvikle og lede norske bedrifter, reisemål og organisasjoner. Ta utdanningen på campus Sogndal, omringet av fjord og fjell, midt i smørøyet av reiselivsnæringen. I studiet får du også muligheten til å ha praksisplass i en spennende bedrift innen reiselivsbransjen. 

Du lærer om:

 • Reiseliv og reisemålsutvikling
 • Markedsføring, merkevarestrategi og strategisk kommunikasjon
 • Natur- og temabasert reiseliv
 • Utvikling og ledelse av arrangement
 • Ledelse og strategi i reiselivsbedrifter
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Regnskap og økonomistyring

Første studieår er identisk med årsstudium i reiselivsledelse. Med fullført årsstudium i reiselivsledelse kan du søke opptak direkte til 2. år. Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Du har forelesninger, gruppearbeid, casestudier med mer. I tillegg har vi ekskursjoner til bedrifter og reisemål i regionen, for eksempel Nærøyfjorden, Flåm og Jostedalsbreen. Du får også delta på seminar og konferanser i regi av reiselivsnæringen.

Prakis i reiselivsnæringen

Mellom 2. og 3. semester er det lagt opp til en prakisperiode i spennende bedrifter knyttet til reiselivet. Dette gir en unik mulighet til å få en fot innenfor arbeidsmarkedet som er relevant til studiet. 

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 3. semester.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

 • Fagperson, rådgiver, mellomleder og leder i reiselivsnæringen, innenfor områder som transport, overnatting, attraksjoner, aktivitets- og opplevelsesbasert turisme
 • Hotellsjef, markedssjef og salgssjef
 • I destinasjonsselskap og hos turoperatører
 • Egen entreprenørvirksomhet og innovasjonsutvikling
 • Jobbene finner du både i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner

Utveksling

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Canada | Trent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10390

Canada | Royal Roads University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10525

Finland | Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10244

Romania | Ovidius University of Constanța (OUC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10600

Spania | University of Huelva | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10233

Storbritannia og Nord-Irland | University of the Highlands and Islands | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10475

USA | Augustana University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10369

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

Alle utdanninger innen