Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Ønsker du å øke din kompetanse i å lede endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen og samtidig være oppdatert på det som skjer både lokalt og nasjonalt?  Da er dette studiet for deg.

Hvorfor studere utviklingsarbeid i barnehagen? 

Det er økende krav til personalet i barnehagen om å være utviklingsrettet for å kunne gi et best mulig barnehagetilbud til barn og foreldre. Dette forutsetter barnehagelærere som kan lede utviklingsprosesser i samsvar med Rammeplan for barnehagen der hele personalet er involvert.   

Hva lærer du?

Studiet er forskningsbasert og praksisnært og skal bidra til at du får økt kompetanse i å analysere behov for endring og lede utviklingsarbeid i din barnehage.  Studiet skal også bidra til en økt forståelse for kollektive systematiske utviklingsprosesser som del av kvalitetsarbeidet.  

Erfaringer fra samlingene vil ha overføringsverdi for utvikling og refleksjon over din egen lederpraksis. Læringsaktivitetene i studiet vil være tett sammenkoblet med læringsprosessene i egen barnehage. 

Etter studiet vil du ha økt kompetanse rundt følgende tema:  

  • Barnehagen som organisasjon og rolle i samfunnet  
  • Endringsbehov i barnehagen og systematisk utviklingsarbeid for å endre praksis 
  • Perspektiver på barnehagen som organisasjon 
  • Barnehagens profesjonsfaglige fellesskap og barnehagelærerens kompetanse 
  • Kvalitetstenkning og metode for utviklingsarbeid  

    Studiet er på masternivå.
    Les emneplanen for LUB801 Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen

Målgruppe

Dette studiet er for deg som jobber som barnehagelærer.

 

La videreutdanningen være del av en mastergrad 

Du kan søke innpass for denne modulen ved følgende masterprogram ved Høgskulen på Vestlandet: 

Opptakskrav

Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage.

Mer om søknadsprosessen