Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) er et skreddersydd studietilbud som er faglig og didaktisk forankret med matematikkfaglige og norskfaglige temaer.

Innholdet i studiet retter seg mot undervisning på 1.-4. trinn. Målgruppen er førskole-/barnehagelærere som er ansatt i skolen. Dette er et toårig studium som består av fire 15-studiepoengsemner. Du har ett fag per semester.

Hva lærer du?

Første studieår:

 • Emne 1: Hva er grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring?
 • Emne 2: Tilpasset opplæring og vurdering

Andre studieår:

 • Emne 3: Fordypning i norsk
 • Emne 4: Fordypning i matematikk

Arbeidsmåter som passer fra 1. til 4. trinn

I denne videreutdanningen får du forskningsbasert kunnskap om undervisning på de fire laveste klassetrinnene i grunnskolen. Du skal lære om arbeidsmåter som passer fra 1. til 4. trinn, få kjennskap til hvordan praktisk-estetiske arbeidsmåter kan brukes i faget og utvikle en god forståing av sammenhengen mellom fag, fagdidaktikk og praksis. Fagfornyelsen vil stå sentralt i alle emner.

Kombinasjon mellom norsk, matematikk og tverrfaglige tema

Du får arbeide med tverrfaglige tema som: overgangen barnehage-skole, læreplananalyse, språk- og begrepslæring, det flerspråklige klasserommet, tilpasset opplæring og vurdering, og digitale læringsressurser.

 • I norskdelen av faget får du kunnskap om blant annet: lese- og skriveutvikling, elevtekstanalyse, multimodalitet, barnelitteratur, flerspråklighet og norsk som andrespråk.
 • I matematikk får du kunnskap om matematisk problemløsning, utforskende undervisning, elevers resonnering og argumentasjonsformer, kommunikasjon og representasjonsbruk, og algoritmisk tenkning.

Studiet er praksisrettet ved at din egen yrkeserfaring blir knyttet til arbeidet. Du skal få prøve ut og reflektere over emne og fagstoff som blir tatt opp i undervisningen og se disse emnene i sammenheng med praksis.

Vurderingsformer

Emne 1 (Høst 2021): 3-dagers hjemmeeksamen

Emne 2 (Vår 2022)

 • Semesteroppgave, 60 prosent
 • Muntlig eksamen, 40 prosent

Studiets oppbygging

Samlingsdatoer

Nettundervisning: Tirsdager kl. 09.00–12.00.

Opptakskrav

 • Du må være utdannet førskole- eller barnehagelærer.
 • Du må ha vært ansatt ved en skole i minst 2 år
 • Du må være ansatt ved en skole.
 • Du må sende inn godkjent politiattest.

Karrieremuligheter

Slik foregår undervisningen

Studiet er nett- og samlingsbasert med tre samlinger per semester. Samlingene er lagt til campus Bergen og vil gå over 2-3 dager. Mellom samlingene er det undervisning over nett, med en fast undervisningsdag i uken.

Vi benytter læringsplattformen Canvas. Du får tilgang til læringsportalen Canvas før studiestart med mer informasjon.

Alle utdanninger innen