Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: 18. august
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Studietilbodet Engelsk 2, 5-10 gjev vidareutdanning i engelsk for lærarar. Innhaldet i studiet rettar seg i hovudsak mot undervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

Opptakskrav

Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må vere tilsett i ei lærarstilling. Du må ha 30 studiepoeng i engelsk fra før.

Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget det søkes på, for å få fullført sin lærerutdanning.

Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

Karrieremuligheter

Kven er studiet for?

Engelsk 2, 5-10 rettar seg i hovudsak mot deg som er lærar i skulen, og som har 30 studiepoeng i engelsk frå tidlegare.

Alle utdanninger innen