Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. november 2023.

Om studiet

Hvem passer studiet for?

Engelsk 2, 1-7 retter seg i hovedsak mot deg som er lærer i skolen, og som har 30 studiepoeng i engelsk fra tidligere.

Studiet har to emner på 15 studiepoeng hver som bygger på hverandre. Emne 1 blir undervist i høstsemesteret og emne 2 i vårsemesteret. Engelsk 2 bygger på Engelsk 1.

Hva lærer du?

Du får større innsikt i språkopplæring, fagkunnskap og fagdidaktikk på barnetrinnet. Det omfatter også videreutvikling av dine egne språkferdigheter og tekstkompetanse.

Du får en innføring i et rikt og variert utvalg tekster både til videre personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet.

Studiet gir deg dypere kunnskaper om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur, i tillegg til å fokusere på hva som kjennetegner elever på barnetrinnet og deres språkutvikling.

Du lærer også om tema som for eksempel kommunikasjon, språklig og kulturelt mangfold, vurdering og utvikling av digitale ferdigheter i engelskfaget.

Den praktiske erfaringen til studentene er viktig i emnet, og det er et mål at studiet skal tilføre skolen du underviser på både oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

Praktisk informasjon 

Opptakskrav

Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være ansatt i en lærerstilling.

Du må ha minst 30 studiepoeng i engelsk fra tidlegere.

Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom du bare mangler faget du søker på, for å få fullført lærerutdanningen din.

Hvis du søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

Alle utdanninger innen