Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2023.

Om studiet

Hvem er studiet for?

  • For deg som ønsker å undervise i engelsk på 1. til 7. trinn.
  • For deg som underviser i engelsk på 1. 7. trinn, men mangler studiepoeng.

Hva lærer du?

Engelsk 1, for 1. til 7. trinn gir en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk og i et rikt og variert utvalg av tekster, både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet.

Videreutdanningen omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og aktivt ordforråd.

Sentrale temaer er hva som kjennetegner elevgruppen og deres språkutvikling og språkets kulturelle forankring.

Det legges i tillegg legges vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Studentenes praktiske erfaring blir trukket inn i emnet, og det er et mål at ditt studium skal tilføre skolen du underviser på både oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

Praktisk informasjon 

Studiets oppbygging

Du finner mer informasjon i emneplanene:

Opptakskrav

Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsett i en lærerstilling.

Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom du kun mangler faget det søkes på, for å få fullført lærerutdanningen din.

Hvis du søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

Mer om søknadsprosessen

Alle utdanninger innen