Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. november 2023.

Om studiet

Hva lærer du?

Engelsk 1, for 1. til 7. trinn gir deg en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk og i et rikt og variert utvalg av tekster, både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet.

Videreutdanningen omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og aktivt ordforråd.

Sentrale temaer er hva som kjennetegner elevgruppen og deres språkutvikling og språkets kulturelle forankring.

Studentenes praktiske erfaring blir trekt inn i emnet, og det er et mål at ditt studium skal tilføre skolen du underviser på både oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

Studiets oppbygging

Opptakskrav

Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsatt i lærerstilling.

Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom du kun mangler faget du søker på, for å få fullført lærerutdanningen din.

Hvis du søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

Karrieremuligheter

Praktisk informasjon

Alle utdanninger innen