Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Oppstart: 29. august
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

9. desember 2022.

Om studiet

Studietilbudet Engelsk 1, 1-7 gir grunnutdanning i engelsk for deg som underviser eller vil undervise engelsk i 1. til 7. trinn. Innholdet i studiet er hovedsaklig rettet mot undervising på barneskolen fra 1. til 7. trinn.

Hva lærer du?

Engelsk 1, for 1. til 7. trinn gir deg en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk og i et rikt og variert utvalg av tekster, både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet.

Videreutdanningen omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og aktivt ordforråd.

Sentrale temaer er hva som kjennetegner elevgruppen og deres språkutvikling og språkets kulturelle forankring.

Studentenes praktiske erfaring blir trekt inn i emnet, og det er et mål at ditt studium skal tilføre skolen du underviser på både oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

Vurderingsformer

  • Emne 1: Individuell mappeeksamen
  • Emne 2: Deleksamen, med en skriftlig skoleeksamen og en skriftlig oppgave.

Undervisning og studietur

Det legges vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i emne 2 om våren, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/»

Karrieremuligheter

Nett- og samlingsbasert

Studiet er nett- og samlingsbasert. Samlingssted i 2022/2023 er Sogndal, og studiet undervises på engelsk. Du får tilgang til læringsportalen Canvas før studiestart med mer informasjon.

Alle utdanninger innen