Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203368

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Som eiendomsmegler legger du til rette for at kjøp og salg av eiendom skjer på en trygg og effektiv måte. I Sogndal får du tett oppfølging av lærerne og direkte kontakt med bransjen gjennom studieturer og bedriftsbesøk.

Hvorfor studere eiendomsmegling?

Du får både en bransjespesifikk utdanning innenfor eiendomsmegling og en solid økonomisk-administrativ utdanning som åpner opp for mange muligheter i arbeidslivet. Gjennom studiet vil du tilegne deg bred kunnskap innen praktisk eiendomsmegling, matematikk, jus, samfunnsøkonomi, etikk og markedsføring.

Du kan studere eiendomsmegling ved campus Sogndal.

I studiet vil du lære om:

  • formidling, salg og utleie av fast eiendom
  • hvordan gjennomføre alle former for eiendomshandel i forhold til kjøper, selger og myndigheter på en korrekt måte
  • hvordan organisere et eiendomsmeglerforetak
  • hvordan virksomheter og eiendomsinvesteringer blir finansiert
  • hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, case med mer. Du får tett oppfølging av lærerne og blir godt kjent med medstudenter. Gjennom gjesteforelesere, bedriftsbesøk og studieturer til Bergen eller Oslo får du direkte kontakt med arbeidslivet mens du studerer.

I 4. semester kan du velge å studere i utlandet eller ta valgfag i Sogndal.

Praksis

I 4. semester har du mulighet til å ha 3-ukers praksis hvis du tar valgemnet «internship». 

Forkurs i matematikk

Studiet krever gode forkunnskaper i matematikk. Vi anbefaler derfor studenter med praktisk matematikk (P-matte) fra videregående skole til å delta på forberedende kurs 7.-11. august. Studenter med S- eller R-matte som ønsker å friske opp sine kunnskaper, rådes også til å delta.

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i eiendomsmegling kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Etter fullført utdanning kan du jobbe innen: 

  • Formidling, salg og utleie av boliger og annen eiendom.
  • Jobber som krever økonomisk-administrativ kompetanse, blant annet som fagperson eller rådgiver i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.
  • Etter to års arbeidserfaring kan du søke Finanstilsynet om eiendomsmeglerbrev og da drive din egen virksomhet eller arbeide som faglig leder.

Lønn: Hva tjener en eiendomsmegler?

Ifølge utdanning.no tjener en eiendomsmegler i snitt 899 640 kr. Les mer om lønnsstatistikk for eiendomsmeglere på utdanning.no.

Alle utdanninger innen