Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. november 2023.

Om studiet

Hvorfor studere digital kompetanse i barnehagen?

Dette er studiet for deg som ønsker en leken, undrende og utforskende tilnærming til bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet ditt.

Studiet vektlegger praktisk og didaktisk bruk av ulike typer teknologi.  Du får opplæring i et utvalg av digitale verktøy og arbeidsmåter, som for eksempel digital fortelling, podkast, programmering, foto- og videobehandling, animasjon og digital musikkskaping.

Verktøyene kan brukes av deg som ansatt i barnehagen for å skape et miljø for lek og læring, eller av barna for å uttrykke seg og leke. Det legges opp til at du kan bruke din egen arbeidsplass som utprøvingsarena.

Hva lærer du ved å ta emnet Digital kompetanse i barnehagen?

Digital kompetanse, etiske dilemma og digital dømmekraft er sentrale tema du vil lære mer om gjennom dette studiet. Etter studiet vil du ka kunnskap om:

  • Begrep som digital dømmekraft, digital praksis, digital kompetanse og barns digitale dømmekraft
  • Teoretiske perspektiv innen digital praksis og digital kompetanse i barnehagen
  • Personvern, informasjonstrygghet, opphavsrett, kildekritikk, universell utforming og hensiktsmessig bruk av digital teknologi i barnehagen
  • Tilrettelegging av barns lek og mediekultur
  • Opplæring i digitale verktøy og arbeidsmåter tilpasset det pedagogiske arbeidet i barnehagen
  • Tilrettelegging og ledelse av pedagogiske lek- og læringsaktiviteter som inkluderer digitale verktøy
  • Digitale verktøy til arbeid med dokumentering og vurdering i barnehagen

Studiet er på masternivå. 

Målgruppe

Dette studiet er for deg som jobber som barnehagelærer. 

Opptakskrav

Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage.