Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

18. mai 2024.

Om studiet

Jobber du i barnehage og ønsker å lære mer om hvordan du kan legge opp til lek og utforskende bruk av digitale verktøy i ditt pedagogiske arbeid? I dette studiet trener vi opp evnen til å finne på fantasifulle og tverrfaglige digitale aktiviteter sammen med barn.

Hvorfor studere digital kompetanse i barnehagen?

Dette er studiet for deg som ønsker en leken, undrende og utforskende tilnærming til bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet ditt.

Studiet vektlegger praktisk og didaktisk bruk av ulike typer teknologi.  Du får opplæring i et utvalg av digitale verktøy og arbeidsmåter, som for eksempel digital fortelling, podkast, programmering, foto- og videobehandling, animasjon og digital musikkskaping.

Verktøyene kan brukes av deg som ansatt i barnehagen for å skape et miljø for lek og læring, eller av barna for å uttrykke seg og leke. Det legges opp til at du kan bruke din egen arbeidsplass som utprøvingsarena.

Hva lærer du ?

Digital kompetanse, etiske dilemma og digital dømmekraft er sentrale tema du vil lære mer om gjennom dette studiet. Etter studiet vil du ka kunnskap om:

  • Begrep som digital dømmekraft, digital praksis, digital kompetanse og barns digitale dømmekraft
  • Teoretiske perspektiv innen digital praksis og digital kompetanse i barnehagen
  • Personvern, informasjonstrygghet, opphavsrett, kildekritikk, universell utforming og hensiktsmessig bruk av digital teknologi i barnehagen
  • Tilrettelegging av barns lek og mediekultur
  • Opplæring i digitale verktøy og arbeidsmåter tilpasset det pedagogiske arbeidet i barnehagen
  • Tilrettelegging og ledelse av pedagogiske lek- og læringsaktiviteter som inkluderer digitale verktøy
  • Digitale verktøy til arbeid med dokumentering og vurdering i barnehagen

Studiet er på masternivå. Se mer informasjon om studiet i emneplanen;
DKB801 Digital kompetanse i barnehagen

Målgruppe

Dette studiet er for deg som jobber som barnehagelærer. 

 

La videreutdanningen være del av en mastergrad 

Du kan søke innpass for denne modulen ved følgende masterprogram ved Høgskulen på Vestlandet: 

Master i praktisk utdanningsvitenskap, studieretning IKT i læring

Opptakskrav

Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage.