Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: 30. august
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

9. desember 2022.

Om studiet

Jobber du i barnehage, og vil lære mer om hvordan du kan stimulere barns språkutvikling? I dette studiet lærer du om barns språklige utvikling og om språkstimulering gjennom lek, høytlesning og samtale. Vi har et særlig fokus på barn som strever med språkutviklingen og barn med norsk som andrespråk.

Gjennom studiet lærer du om

  • språkutvikling og flerspråklig utvikling hos barn
  • barn med språk- og kommunikasjonsforstyrrelser i barnehagen
  • kartlegging og observasjon av barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø
  • språkstimulering

Det er fire arbeidskrav i løpet av året. De er knyttet til utvikling av egen praksis, fagtekst om språkforstyrrelser og et digitalt arbeidskrav om flerspråklig utvikling.

Videreutdanningen er på masternivå og det kan søkes om at 15 studiepoeng om tema innen språkvansker kan innpasses i mastergrader i spesialpedagogikk.

Les mer om emnet i emneplanen.

Et nettbasert studium

Studiet er helt nettbasert. Mellom nettsamlingene arbeider du i en nettbasert studiegruppe og med selvstudium. 

Alle utdanninger innen