Fakta

Sted:
Nettstudier
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Jobber du i barnehage, og vil lære mer om hvordan du kan stimulere barns språkutvikling?

Hvorfor studere Barns språkutvikling og språklæring?

Opplev korleis ei betre forståing for barn si språkutvikling kan gjera læring meir engasjerande og gøy. Studiet kan opne dører for meir spesialiserte roller i barnehagepedagogikk. Lær deg metodar og verktøy som kan brukast til å tilpassa undervisninga til barns individuelle behov. 

Hva lærer du?

I dette studiet lærer du om barns språklige utvikling og om språkstimulering gjennom lek, høytlesning og samtale. Vi har et særlig fokus på barn som strever med språkutviklingen og barn med norsk som andrespråk.

  • språkutvikling og flerspråklig utvikling hos barn
  • barn med språk- og kommunikasjonsforstyrrelser i barnehagen
  • kartlegging og observasjon av barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø
  • språkstimulering

Videreutdanningen er på masternivå og det kan søkes om at 15 studiepoeng om tema innen språkvansker kan innpasses i mastergrader i spesialpedagogikk.

Emneplan for BSSN801 Barns språkutvikling og språkæring, nettbasert

Målgruppe

Vidareutdanningstilbud rettet mot barnehagelærere og andre pedagoger som jobber i barnehage.

Utdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing på videreutdanning for barnehagelærere. Det kan søkes om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.

Opptakskrav

Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage.

Mer om søknadsprosessen