Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

30. august

Om studiet

Jobber du i barnehage, og vil lære mer om hvordan du kan stimulere barns språkutvikling? I dette studiet lærer du om barns språklige utvikling og om språkstimulering gjennom lek, høytlesning og samtale. Vi har et særlig fokus på barn som strever med språkutviklingen og barn med norsk som andrespråk.

Gjennom studiet lærer du om

  • språkutvikling og flerspråklig utvikling hos barn
  • barn med språk- og kommunikasjonsforstyrrelser i barnehagen
  • kartlegging og observasjon av barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø
  • språkstimulering

Det er fire arbeidskrav i løpet av året. De er knyttet til utvikling av egen praksis, fagtekst om språkforstyrrelser og et digitalt arbeidskrav om flerspråklig utvikling.

Videreutdanningen er på masternivå og det kan søkes om at 15 studiepoeng om tema innen språkvansker kan innpasses i mastergrader i spesialpedagogikk. 

Et nettbasert studium

Studiet er helt nettbasert. Mellom nettsamlingene arbeider du i en nettbasert studiegruppe og med selvstudium. 

Opptakskrav

Førskule-/barnehagelærar eller anna treårig pedagogisk høgskuleutdanning med vidareutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk leiarstilling i barnehagen. Du må vere tilsett i ein barnehage.

Alle utdanninger innen