Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 6. september
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. mars 2023.

Om studiet

Gjennom studiet lærer du om

  • språkutvikling og fleirspråkleg utvikling hjå barn
  • barn med språk- og kommunikasjonsvanskar i barnehagen
  • kartlegging og observasjon av barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø
  • språkstimulering

Det er fire arbeidskrav i løpet av året. Dei er knytt til utvikling av eigen praksis, fagtekst om språkvanskar og eit digitalt arbeidskrav om fleirspråkleg utvikling.

Praktisk informasjonStudiets oppbyggingOpptakskrav

Førskule-/barnehagelærar eller anna treårig pedagogisk høgskuleutdanning med vidareutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk leiarstilling i barnehagen. Du må være tilsett i barnehage.