Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

8

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Barnehagelærarutdanning er både en profesjonsutdanning, og en  lederutdanning. Her lærer du om ledelse, samarbeid med barn, medarbeidarer og foreldre, samt hvordan du kan arbeide for å øke kvaliteten i barnehagetilbudet. I tillegg vektlegger studiet arbeid med styringsdokument og teori forankret i barns læring, lek og utvikling.

Hvorfor velge barnehagelærerutdanningen?

Som barnehagelærer har du lederansvar for barn, barnegrupper og ansatte. I tillegg samarbeider du tett med foreldre, og i perioder med andre instanser. Her får du bruk for alt du lærer i utdanningen, både på det faglige og personlige planet.

Barnehagelæreryrket er krevende, men også variert og spennende. Selv om du har mange samarbeidspartnere som barnehagelærer, er det først og fremst barna som står i sentrum. Ikke minst gir barna yrket "krydder og farge", og sørger for at ingen dager er like.

Praksis i barnehage 

Du har praksis hvert år hele studiet - 100 dager totalt. Det er Høgskulen som finner praksisplass til deg og du får praksisplass i nærheten av der du bor så sant det er godkjent praksisbarnehage i ditt område. Det er ikke sikkert at praksis kan gjennomføres i egen kommune, i så fall skaffer vi en praksisplass så nærme hjemmet som mulig. 

Du må beregne permisjon fra jobb alle de fire årene du studerer, både i tilknyting til studier, samlinger og praksis.

Praksis første og tredje studieår må gjennomføres i en ekstern barnehage der du som student ikke er kjent fra før. Praksis andre og fjerde året kan gjennomføres i egen barnehage under forutsetning av at det er barnehagelærere med tilstrekkeleg veiledningskompetanse.

Studiet er arbeidsplassbasert. Det betyr at Høgskulen på Vestlandet inngår avtale både med student og barnehageeier om praksis for hele studieforløpet. Dette for best mulig å sikre den faglige kvaliteten og læringsutbyttet til studenten gjennom hele studieløpet.

Her finner du mer informasjon om praksis.

Studiets oppbygging

Vil du studere mer?

Det finnes mange muligheter til å ta videreutdanning. Bachelorutdanningen kan gi grunnlag for opptak til flere mastergradsutdanninger ved Høgskulen på Vestlandet og andre institusjonar. Her er noen eksempler:

Master i barnehagekunnskap deltid

Praktisk utdanningsvitskap 

Utveksling

Det er ikke lagt til rette for studieopphold i utlandet.

Vanlige spørsmål og svar

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

I tillegg må du ha ein arbeidsgivar som sikrar deg minimum 40 % jobb i barnehage som assistent eller pedagog på dispensasjon under heile studiet. Arbeidsplassen vert ein viktig læringsarena med oppgåver som skal løysast eller prøvast ut på arbeidsplassen.

Prioriteringsliste for kvalifiserte søkjarar:

1. Søkjarar med minst 3 års praksis frå barnehage og arbeidsplass i Rogaland

2. Søkjarar med minst 3 års praksis frå barnehage

3. Søkjarar utan 3 års praksis frå barnehage og arbeidsplass i Rogaland

4. Søkjarar utan 3 års praksis frå barnehage og arbeidsplass i andre fylke enn Rogaland

OBS: Last opp skjema for dokumentasjon av arbeidsforhold i Søknadsweb, under Mine dokumenter.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med barnehagelærarutdanning kan du jobbe som barnehagelærer, støttepedagog, pedagogisk leder og styrer i barnehagen. Du kan også jobbe i andre barnerelaterte virksomheter, som barnevernet eller administrative stillinger i kommunen.

Alle utdanninger innen