Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Barnehagelærarutdanning er både en profesjonsutdanning, og en  lederutdanning. Her lærer du om ledelse, samarbeid med barn, medarbeidere og foreldre, samt hvordan du kan arbeide for å øke kvaliteten i barnehagetilbudet. I tillegg vektlegger studiet arbeid med styringsdokument og teori forankret i barns læring, lek og utvikling.

Hvorfor velge barnehagelærerutdanningen?

Som barnehagelærer har du lederansvar for barn, barnegrupper og ansatte. I tillegg samarbeider du tett med foreldre, og i perioder med andre instanser. Her får du bruk for alt du lærer i utdanningen, både på faglig og personlig plan.

Barnehagelæreryrket er krevende, men også variert og spennende. Selv om du har mange samarbeidspartnere som barnehagelærer, er det først og fremst barna som står i sentrum. Ikke minst gir barna yrket «krydder og farge», og sørger for at ingen dager er like.

 

Studiets oppbygging

Praksis i barnehage 

Du har praksis hvert år hele studiet - 100 dager totalt. Det er Høgskulen som finner praksisplass til deg og du får praksisplass i nærheten av der du bor så sant det er godkjent praksisbarnehage i ditt område. Det er ikke sikkert at praksis kan gjennomføres i egen kommune, i så fall skaffer vi en praksisplass så nærme hjemmet som mulig. 

Du må beregne permisjon fra jobb alle de fire årene du studerer, både i tilknyting til studier, samlinger og praksis.

Praksis første og tredje studieår må gjennomføres i en ekstern barnehage der du som student ikke er kjent fra før. Praksis andre og fjerde året kan gjennomføres i egen barnehage under forutsetning av at det er barnehagelærere med tilstrekkeleg veiledningskompetanse.

Studiet er arbeidsplassbasert. Det betyr at Høgskulen på Vestlandet inngår avtale både med student og barnehageeier om praksis for hele studieforløpet. Dette for best mulig å sikre den faglige kvaliteten og læringsutbyttet til studenten gjennom hele studieløpet.

Her finner du mer informasjon om praksis.

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i barnehagelærer kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

Vanlige spørsmål og svar

Opptakskrav

I henhold til avtalen med Utdanningsdirektoratet vil søkere med arbeidsplass i Akershus, Buskerud, Østfold, Oslo og Rogaland. Ved ledig kapasitet kan det tas opp inntil fem kvalifiserte søkere utenfor prioritert område.

OBS: 
dokumentasjon av arbeidsforhold må lastes opp i Søknadsweb under Mine dokumenter
Skjema for dokumentasjon (nynorsk)
Skjema for dokumentasjon (bokmål) 

 

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med barnehagelærarutdanning kan du jobbe som barnehagelærer, støttepedagog, pedagogisk leder og styrer i barnehagen. Du kan også jobbe i andre barnerelaterte virksomheter, som barnevernet eller administrative stillinger i kommunen.

Alle utdanninger innen