Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Vil du bidra til innovasjon og bærekraft i samfunnet? Ønsker du kompetanse om hvordan man løser fremtidens utfordringer? Er du kreativ og ønsker å utvikle egne løsninger? Ta en master i innovasjon og bærekraft!

Hvorfor ta master i innovasjon og bærekraft?

På masterutdanningen i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping lærer du om innovasjoner og teknologier som bidrar til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft i samfunnet. Du får innsikt i hvordan ulike innovasjoner og teknologier utvikles og skaper verdi for næringslivet, offentlig sektor og frivillig sektor. Teoretiske perspektiv på innovasjon blir kombinert med et praktisk fokus på innovasjonsmetodikk, kreative løsninger og tverrfaglig samarbeid.  

Sentrale tema er: 

  • Ansvarlig innovasjon
  • Innovasjonsstrategi og innovasjonsledelse
  • Grønn teknologi
  • Bærekraftig verdiskapning
  • Kreativitet og entreprenørskap
  • Innovasjonsmetodikk

Gjennom tverrfaglig samarbeid, praksisutplassering og konkrete caseoppgaver får du innsikt i teorier og metoder for å jobbe med for eksempel innovasjonsprosjekter eller grønn teknologi i privat, offentlig eller frivillig sektor. Du lærer å forstå og endre innovasjonsprosesser i bedrifter og andre organisasjoner og får innsikt i kreative innovasjonsmetodikker. Du kan også jobbe med å utvikle egne ideer gjennom praksiskurs og masteroppgave.

Ønsker du å ta bærekraftutdanningen i kombinasjon med jobb, kan du ta mastergraden på deltid over 4 år.

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppeoppgaver, gjesteforelesninger, bedriftsbesøk, fagseminar, refleksjonssamlinger, individuell praksis, teamarbeid og veiledning.

I utdanningen er det tett kobling mellom teori og praksis. I 2. semester inngår en periode med utplassering i bedrift eller annen organisasjon, og i 3. semester vil du arbeide med innovasjonsprosjekt i team. Fagmiljøet har et tett samarbeid med regionale næringsklynger, innovasjonsselskaper, inkubatorer, bedrifter, investornettverk og offentlige og frivillige organisasjoner.

I det siste semesteret skriver du masteroppgave om et innovasjonsrelatert tema.

Utveksling

Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Oversikt over institusjoner vi har samarbeid med finner du i listen under. 

Opptakskrav

 

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med en mastergrad ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping kan du organisere og gjennomføre innovasjonsprosesser og prosjekter i næringslivet, offentlig sektor og frivillig sektor. Du får også innsikt som kan hjelpe deg til å utvikle egne forretningsideer.

Etter endt utdanning kan du jobbe i store etablerte selskap, i mindre oppstartsselskaper eller i selskaper som tilrettelegger for innovasjon slik som inkubatorer og klyngeorganisasjoner. Du kan også jobbe med å tilrettelegge for innovasjon i offentlig og frivillig sektor. Praksisopphold i bedrift eller andre organisasjoner i løpet av masterutdanningen gir også jobbmuligheter.

Noen velger også å gå videre til Ph.d.-studium. Ved HVL kan du for eksempel søke opptak til doktorgradsprogrammet i Ansvarlig innovasjon og regional utvikling

Utveksling

Nederland | Eindhoven University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10586

Sør-Afrika | University of Pretoria | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10557

Sør-Afrika | Stellenbosch University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10558

Tyskland | Mainz University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10587

Alle utdanninger innen