Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

30. november 2023.

Om studiet

Hvorfor ta master i innovasjon og bærekraft?

Masterutdanningen i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping tar for seg hvordan innovasjon kan bidra til verdiskaping uten å ødelegge miljøet, eller ha andre negative effekter for samfunnet. Bærekraftutdanningen gir deg innsikt i hvordan innovasjon og ny teknologi kan bidra til å løse disse utfordringene.

Masterutdanningen i innovasjon og bærekraft er for deg med ingeniør- eller realfaglig utdanning.

Følgende tema er sentrale:

  • Innovasjonsstrategi, innovasjonsledelse, ansvarlig innovasjon og samarbeid
  • Entreprenørskap, nettverk, strategi
  • Innovasjonssystem
  • Kommersialisering: Finans, markedsføring, forretningsmodeller og innovasjonsmetodikk (Design Thinking)
  • Innovasjonsprosjekt og entreprenørskap i praksis

Gjennom tverrfaglig samarbeid, praksisutplassering og konkrete caseoppgaver får du innsikt i teorier og metoder for å jobbe med for eksempel grønn teknologi, innovasjonsledelse eller bedriftsutvikling. Du lærer å forstå, forbedre og endre teknologi, bedrifter og næringsliv, både teoretisk, analytisk og praktisk.

Dersom du ønsker å ta bærekraftutdanningen i kombinasjon med jobb, kan du ta mastergraden på deltid over 4 år

Har du en egen forretningsidé?

Masterprogrammet legger til rette for at du kan utvikle idéen gjennom praksiskurs og masteroppgave. 

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppeoppgaver, gjesteforelesninger, individuelle innleveringer, refleksjon, presentasjoner, teamarbeid og veiledning.

I utdanningen er det tett kobling mellom teori og praksis. I 2. semester inngår en periode med utplassering i bedrift, og i 3. semester vil du arbeide med innovasjonsprosjekt i team. Fagmiljøet har et tett samarbeid med regionale næringsklynger, teknologioverføringsselskap (VIS), inkubatorar, etablerte bedrifter/organisasjonar, Connect Vest og Makerspace i praksisemnene.

I utdanningen velger du ett fag innen teknologi/realfag som bygger på fagområdet ditt fra bachelorgraden.

I det siste semesteret skriver du masteroppgaven. Du velger problemstilling i masteroppgaven innenfor tema som blir undervist i utdanningen.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Oversikt over institusjoner vi har samarbeid med finner du i listen under. 

Opptakskrav

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med mastergraden kan du organisere, lede og gjennomføre innovasjonsprosesser i organisasjoner, både i privat og offentlig sektor. Du får også kompetanse innen entreprenørskap og kommersialisering for å utvikle forretningsidéer, i tett samspill med  brukere, pilotkunder og investorer. Du får dermed bred tverrfaglig kompetanse til å lede innovasjonsprosjekt og utvikle nye forretningsområder.

De ulike traineeordningene i store etablerte selskap som Equinor, Veidekke, Bane NOR og BKK er populære blant nyutdannede kandidater. Andre arbeider i konsulentselskap som Capgemini, Knowit, Bouvet, KPMG og PWC. Noen etablerer også egen virksomhet eller får jobb i inkubatorer og klyngeorganisasjoner.

Noen velger også å gå videre til Ph.d.-studium. Ved HVL kan du for eksempel søke opptak til doktorgradsprogrammet i Ansvarlig innovasjon og regional utvikling

Utveksling

Nederland | Eindhoven University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10586

Sør-Afrika | University of Pretoria | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10557

Sør-Afrika | Stellenbosch University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10558

Alle utdanninger innen