Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

1. februar 2023.

Om studiet

Ønsker du å bidra til innovasjon i bedrifter og bærekraftig fornying av næringslivet? Er du opptatt av bærekraft, grønt skifte og nye teknologiske løsninger? Eller ønsker du kanskje å utvikle din egen virksomhet?

Hvorfor studere ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping?

Masterprogrammet i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping gir deg teoretisk og analytisk innsikt i hvordan innovasjon og ny teknologi kan bidra til å løse utfordringene vi står ovenfor. Utdanningen fokuserer særlig på hvordan innovasjoner kan bidra til verdiskaping uten å forringe miljøet, eller ha andre negative effekter for samfunnet.

Følgende tema er sentrale i programmet:

  • Innovasjonsstrategi, innovasjonsledelse, ansvarlig innovasjon og samarbeid
  • Entreprenørskap, nettverk, strategi
  • Innovasjonssystem
  • Kommersialisering: Finans, markedsføring, forretningsmodeller og innovasjonsmetodikk (Design Thinking)
  • Innovasjonsprosjekt og entreprenørskap i praksis

Tverrfaglig samarbeid, praksisutplassering og konkrete caseoppgaver gir deg innsikt i hvordan teorier og metoder som du har lært i utdanningen er relevante for å jobbe med for eksempel, grønn teknologi, innovasjonsledelse eller bedriftsutvikling. Du lærer å forstå, forbedre og endre teknologi, bedrifter og næringsliv, både teoretisk, analytisk og praktisk.

Har du en egen forretningsidé? Masterprogrammet legger til rette for at du kan utvikle idéen gjennom praksiskurs og masteroppgave.

Programmet er åpent for studenter med ingeniør- eller realfaglig utdanning.

Dersom du ønsker å ta utdanningen i kombinasjon med jobb, kan du ta mastergraden på deltid over 4 år.

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppeoppgaver, gjesteforelesninger, individuelle innleveringer, refleksjon, presentasjoner, teamarbeid og veiledning.

I studieprogrammet er det tett kobling mellom teori og praksis. I 2. semester inngår en periode med utplassering i bedrift, og i 3. semester vil du arbeide med innovasjonsprosjekt i team. Fagmiljøet har et tett samarbeid med regionale næringsklynger, teknologioverføringsselskap (VIS), inkubatorar, etablerte bedrifter/organisasjonar, Connect Vest og Makerspace i praksisemnene.

I studiet inngår ett valgfag innen teknologi/realfag som bygger på fagområdet ditt fra bachelorgraden.

I det siste semesteret skriver du masteroppgaven. Du velger problemstilling i masteroppgaven innenfor tema som blir undervist i studieprogrammet.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Oversikt over institusjoner vi har samarbeid med finner du i listen under.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med mastergraden får du kompetanse til å organisere, lede og gjennomføre innovasjonsprosesser i organisasjoner, både i privat og offentlig sektor. Du får også kompetanse innen entreprenørskap og kommersialisering for å utvikle forretningsidéer, i tett samspill med eksterne aktører som brukere, pilotkunder og investorer. Du får dermed bred tverrfaglig kompetanse til å lede innovasjonsprosjekt og utvikle nye forretningsområder.

De ulike traineeordningene i store etablerte selskap som Equinor, Veidekke, Bane NOR og BKK er populære blant nyutdannede kandidater. Andre arbeider i konsulentselskap som Capgemini, Knowit, Bouvet, KPMG og PWC. Noen etablerer også egen virksomhet eller får jobb i inkubatorer og klyngeorganisasjoner.

Noen velger også å gå videre til Ph.d.-studium. Ved HVL kan du for eksempel søke opptak til doktorgradsprogrammet i Ansvarlig innovasjon og regional utvikling.

Utveksling

Nederland | Eindhoven University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10586

Sør-Afrika | University of Pretoria | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10557

Sør-Afrika | Stellenbosch University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10558

Alle utdanninger innen