Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Nedre Nygård

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-7

Om studiet

Utdanning til maskinoffiser gir den teoretiske kompetansen som blir kravd for å løyse høgaste maskinoffisersertifikat (M1) etter gjeldande krav. Utdanninga går over to skoleår. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nygård.

Utdanningen gir deg opplæring på ledelsesnivå i maskineri, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Fordypningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Avhengig av fartstid i underordnede stillinger, skipsstørrelse og fartsområde, kvalifiserer utdanningen til stillinger som ansvarshavende vaktoffiser, førstemaskinist og maskinsjef.

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng, og er ei fulltidsutdanning over 2 år.
Bestått eksamen frå utdanning maskinoffiser gir deg nødvendig kunnskap til å løyse sertifikat som maskinist/maskinsjef, men ein gjer merksam på dei tilleggskrav til teori, praksis/fartstid, helse og vandel som blir kravd for å løyse sertifikat (Sjøfartsdirektoratet).

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som motormann eller realkompetanse.

For søkere til maskinoffisersutdanningen kreves det:

  • minimum 24 måneders relevant verkstedtid og 6 mnd. fartstid på sertifikatpliktig fartøy
  • relevant og bestått utdanning innenfor vg2 motormann, kan telle med inntil 2 år

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Etter toårig maritim fagskule kan ein bli maskinoffiser, og med tilstrekkeleg fartstid bli maskinsjef.

Alle utdanninger innen