Trafikklærer favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du å bidra til myndighetenes visjon om null varig skadde og null drepte i trafikken? Vil du være blant landets dyktigste sjåfører? Vil du lære opp og coache elever frem til reflekterte og samfunnsbevisste sjåfører? Da kan trafikklærerstudiet være noe for deg.

Studienivå

Høgskolekandidat, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Studiet skal dyktiggjøre og forberede studenten til oppgaven som trafikklærer ved trafikkskole. 

Studieinnholdet behandles teoretisk i klasse/gruppe og praktisk gjennom egen undervisning og veiledning. Om lag 1/3 av studietiden er øvingsundervisning ved trafikkskole og feltstudier ved annen trafikkfaglig virksomhet.

Studiets hovedtemaer

  • Trafikkpedagogikk, -didaktikk og –psykologi.
  • Praktisk undervisning ved trafikkskole (øvingsundervisning).
  • Egenkjøring/presis kjøreteknikk.
  • Teknologi og samfunn.
  • Juss og etikk.
  • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
  • Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid.

Første semester gjennomføres kjøretrening som avsluttes med praktisk kjørertest og kurs i trafikkjuss. Kjøretest og eksamen i juss må bestås for å fortsette utdanningen.

Organisering av studiet

Teoriundervisning er ved studiested Kjeller. Praktisk undervisning gjennomføres i samarbeid med trafikkskoler. Studenten får øvingslærer ved en trafikkskole på det sentrale Østlandsområdet. Studenten gjennomfører observasjoner og deretter egen undervisning og veiledning i klasserom og bil. 

Undervisningspraksis ved trafikkskole er sentral del av studiet. Vegdirektoratet krever midlertidig godkjenning som trafikklærer. For å få slik godkjenning må studenten legge fram politiattest og helseattest, tilsvarende kravet til godkjent trafikklærer (se under Karrieremuligheter - Godkjenning som trafikklærer).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse og minimum førerkort klasse B de siste tre årene før 1.8. i opptaksåret. Dette skal dokumenteres med kopi av begge sider av førerkortet.

Tilbys ved:

  • Studiested Kjeller

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

(primær)
52.0 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

215696