Psykologi med vekt på atferdsanalyse - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelorstudiet i psykologi med vekt på atferdsanalyse gir deg kunnskap om hvordan menneskelig atferd påvirkes og endres, noe som er nyttig ved endringsprosesser i arbeidslivet. OsloMet har et solid miljø innenfor læringspsykologi og atferdsanalyse.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Velger du å studere psykologi med vekt på atferdsanalyse, får du grunnleggende fagkompetanse gjennom et atferdsvitenskapelig forsknings- og praksismiljø.

Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan menneskelig atferd påvirkes og endres, og du blir i stand til å analysere menneskets samspill med omgivelsene. Studiet gir en solid innføring i hvordan grunnleggende læringsprinsipper anvendes innenfor ulike områder i faget. Gjennom studiet får du det nødvendige teoretiske grunnlaget og et godt ferdighetsnivå for å kunne møte reelle situasjoner.

Studiet benytter undervisningsformer som forelesninger, Inter-teaching, seminarer, veiledning, ekskursjoner, praksis og ferdighetstrening. Gjennom høgskolens laboratorium får du ferdigheter i eksperimentell forskning. Studiet er tilrettelagt for studentutveksling nasjonalt og internasjonalt.

 

Tilbys ved:

  • Studiested Kjeller

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

46.90 (primær)
53.30 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

215876

Lignende utdanninger