Ingeniørfag, energi og miljø i bygg - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Energi- og miljøingeniører arbeider med å sikre et helhetlig energi- og miljøaspekt i byggeprosjekter. Med en bachelorgrad fra OsloMet kan du blant annet jobbe med energibruk og miljø i planleggingen av nybygg.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Sentralt i utdanningen står energi- og miljøriktig prosjektering, rent bygg, livsløpskostnader, drift og vedlikehold, miljøregnskap og økoprofil for bygninger, samt inneklima og termisk komfort. En stor del av undervisningen er prosjektbasert.

Studiet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med næringslivsaktører og bransjeorganisasjoner, for at det skal være best mulig tilrettelagt for arbeidsmarkedet.

Egne laboratorier brukes for å simulere produkters og løsningers energi- og miljøegenskaper. En minimalisering av bygningers energiforbruk, uten at det går ut over inneklima og termisk komfort, er i dag av største viktighet.

Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag.

Studiet gir også utvidet kompetanse i klassisk fysikk og kjemi, herunder varme- og strømningstekniske fag som er grunnlaget for alle energiingeniører. Dette sikrer deg faglig fleksibilitet og tilpasningsevne. Moderne dataverktøy og numeriske beregninger er en integrert del av studiet.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave (tidligere hovedprosjekt). Dette kan utføres i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får verdifull erfaring fra arbeidslivet, eller som en del av instituttets egen forskningsaktivitet. OsloMet arbeider kontinuerlig med å utvikle og opprettholde et nært forhold til næringslivet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

51

Søknadskode (SO)

215822