Ingeniørfag, energi og miljø i bygg - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Energi- og miljøingeniører arbeider med å sikre et helhetlig energi- og miljøaspekt i byggeprosjekter. Med en bachelorgrad fra OsloMet kan du blant annet jobbe med energibruk og miljø i planleggingen av nybygg.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Visste du at bygninger står for 40 prosent av energibruken i verden, og at de bidrar mye til klimaendringene vi ser rundt oss? De neste 30 årene skal bygg i Norge gå fra å være energisluk til å bli energiprodusenter, såkalte «plusshus».

Hvis vi skal nå målene i Parisavtalen må vi redusere energibruken og endre energiløsningene i bygninger. Med visjonen om utfasing av fossile energikilder, behøves ingeniører som kan fremme og bruke de grønne alternativene, og dermed bidra til det grønne skiftet.

Ingeniørstudiet i energi og miljø i bygg tar utgangspunkt i grunnleggende realfaglige emner som fysikk og kjemi, termodynamikk, strømningsteknikk og varmetransport, som støtter praktiske emner innen energi- og miljøteknikk, VVS og inneklima, og utvikler deg til en fremtidsrettet og ettertraktet ingeniør.

I bachelorstudiet gjennomfører du praktiske prosjekter i gruppearbeid, som speiler arbeidsmetodene til praktiserende ingeniører.

Du lærer å bruke 3D-modellering (BIM), energisimuleringsverktøy, og å måle med avanserte instrumenter, og tolke resultatene fra disse. Du lærer å prosjektere energi- og miljøriktige løsninger i bygninger, som er svært nyttig i arbeidslivet. Med denne erfaringen har du kunnskap til å løse problemstillinger, foreslå tekniske alternativer, og analysere og kvalitetssikre resultatene. Du vil kunne samarbeide med andre fagfolk, og argumentere og gi råd slik at du og ditt fagområde blir forstått.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

51

Søknadskode (SO)

215822

Lignende utdanninger