Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/matematikk) - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Barn og unges skoleår er viktige, ikke bare for videre skolegang og studier, men for senere yrkesliv og livskvalitet. Læreren er den viktigste ressursen til skolen, og som lærer følger du barn og ungdom i læring, vekst og utvikling.

Studienivå

Master, 5 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

OsloMet utdanner dyktige lærere til norsk skole. Som student ved OsloMet kan du velge blant et bredt utvalg av skolefag som del av utdanningen og som masteroppgave.

I løpet av grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 vil du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse som setter deg i stand til å håndtere elevene som hele mennesker gjennom undervisningen og læringen i fagene. Utdanningen er profesjonsnær, forskingsbasert og utviklingsorientert.

Du vil utvikle solid kunnskap i fag, fagdidaktikk, pedagogikk, og solide ferdigheter i å undervise i fagene, lede en klasse og fylle rollen som kontaktlærer i en inkluderende og mangfoldig skole. 

Ved opptak velger du 60 studiepoeng enten i engelsk, matematikk eller norsk. I tillegg vil du normalt velge ett til to andre undervisningsfag. 

I alle fag i utdanningen vil du utvikle digital kompetanse og ferdigheter i bruk av estetiske arbeidsformer. Grunnleggende ferdigheter – å kunne lese, skrive, regne, å kunne uttrykke seg muntlig og digitale ferdigheter - har en sentral plass i alle fag.  

Du vil lære deg å analysere og være kritisk til forskning, skrive akademiske tekster og bruke forskingsbasert kunnskap i utøving av lærerrollen. Dette er særlig relevant i arbeidet med masteroppgaven. Masterfag velger du senere i studieløpet (tredje studieår). I masteroppgaven kan du fordype deg i et skolefag eller i profesjonsrettet pedagogikk, digital pedagogikk eller spesialpedagogikk. Per i dag har vi følgende masterfordypninger i skolefag: norsk, engelsk, kroppsøving, KRLE, matematikk og musikk.

I løpet av studietida vil du ha til sammen 110 dager veiledet, variert og vurdert praksis. Tidlig i studiet kommer fem dager observasjon av lærerarbeid i og utenfor klasserommet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig).
  • Minst snittkarakter 4 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole). Det blir tilbud om forkurs for deg som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk. 
  • Minst 35 skolepoeng.

Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

47.80 (primær)
51.80 (ordinær)

Studieplasser

65

Søknadskode (SO)

215657